La Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu de l’Hospitalet no signarà el compromís de l’ANC 
19/05/2015.

.

La inclusió d’un cinquè punt on es compromet la independència de la nostra acció política i es determina un possible suport a CIU ho impedeix.

 .

L’Assemblea Local de la CUP de l’Hospitalet de Llobregat vol manifestar públicament que finalment no signarà el compromís «Ajuntaments per la Independència» promogut per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de l’Hospitalet. La raó s’exposa a continuació:

En data 5 de març la nostra Assemblea va rebre de l’ANC de l’Hospitalet una proposta de compromís que constava de quatre punts.

En data 18 de març la nostra Assemblea va aprovar el document i va acordar assistir a l’acte públic de signatura del Compromís, previst pel 15 d’abril.

El 15 d’abril vam assistir a l’acte de signatura i en el transcurs de l’acte vam descobrir que l’ANC presentava un document diferent.

La nova versió del Compromís incloïa un cinquè punt, que reproduïm a continuació:

«els/les integrants d’aquesta candidatura, en el cas de ser elegits com a regidors/es, (…), ens comprometem a (…) Facilitar l’elecció com alcalde o alcaldessa del cap d’una de les llistes que incloguin aquests punts, tot promovent un govern municipal de majoria independentista.»

El contingut del cinquè punt resulta inacceptable per la nostra Assemblea, ja que el nostre posicionament resta prou lluny de les polítiques neoliberals impulsades per CIU. És per aquest motiu pel qual la nostra Assemblea ha decidit que no signarà el Compromís ni traslladarà la proposta de signatura a l’Assemblea de la Candidatura CUP – Poble Actiu.