tourline ero
El passat divendres, 24 de juliol, una representació de la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu vam assistir a la concentració de suport a les treballadores de l’empresa de transport i missatgeria Tourline Express, afectades per un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO).
En una reunió que va tenir lloc el mateix divendres a la seu de l’empresa, on eren presents els representants de tots els grups municipals de l’Ajuntament de L’Hospitalet, l’alcaldessa Núria Marín va expressar la seva voluntat de donar suport institucional des de l’Ajuntament a la plantilla afectada. L’ERO posa en perill els llocs de treball de 43 persones a L’Hospitalet i un total de 191 a tot l’estat espanyol.
El mateix divendres al vespre vam rebre a la bústia de correu del regidor de la CUP-Poble Actiu, Khristian Giménez, una proposta de declaració institucional elaborada pel Sr. Francesc Belver, primer tinent d’alcalde a l’Ajuntament.
L’assemblea de la CUP-Poble Actiu vam llegir la proposta de declaració i vam concloure que no hi donaríem suport pels motius següents:
Tot i compartir la part expositiva de la declaració, on es descriuen els motius pels quals els representants dels treballadors/es qualifiquen, amb tota la raó, d’injust i desproporcionat l’ERO, no compartim de cap manera les mesures de pressió proposades pel govern de l’Ajuntament de L’Hospitalet perquè les considerem del tot supèrflues, és a dir, absolutament insuficients per afrontar una amenaça tan greu com és un ERO plantejat per una empresa multinacional.
“Instar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social per a que exerceixi com a ens mediador amb l’objectiu que l’empresa multinacional CTT Correios de Portugal aporti un pla de viabilitat”, no serveix de res. Sobretot atenent al fet que al capdavant del Ministerio de Empleo hi ha un Ministre del Partit Popular, partit que ha encapçalat les darreres reformes laborals encaminades a facilitar justament l’aplicació d’EROs injustificats per part de les empreses. I, d’altra banda, és absurd demanar a la direcció de CTT Correios de Portugal que elabori un pla de viabilitat, quan els propis representants dels treballadors saben del cert que la voluntat de l’empresa és tirar endavant l’ERO, per tal de poder posteriorment vendre l’empresa o fusionar-la.

La mateixa reflexió és vàlida per al cas del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, encapçalat pel conseller Felip Puig, que no destaca precisament per les seves accions en favor dels col·lectius de treballadores afectades per EROs (per exemple, podem recordar el cas Panrico, on el conseller va fer un paper lamentable com a  mediador).
Pensem que l’única manera d’afrontar una amenaça tan greu com és un Expedient de Regulació d’Ocupació, és des de la mobilització dels treballadors i les treballadores organitzades i la lluita al carrer, socialitzant el conflicte, aconseguint sumar des de la vaga el suport d’altres col·lectius en lluita (un exemple clar de mobilització sostinguda és la recent vaga dels treballadors/es de les empreses subcontractades de Movistar). En aquest sentit, l’assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu ens comprometem a participar activament, com ho hem fet tantes altres vegades amb els treballadors de les empreses subcontractades de Movistar o Panrico, a mobilitzar-nos i donar suport a l’assemblea i al comitè de vaga que decidiu muntar per afrontar aquest conflicte.
Pel que fa al suport institucional, nosaltres apostem per un govern municipal que es comprometi activament amb la defensa dels llocs de treball i els drets laborals. Compromís no és fer una carta demanant quelcom al Ministerio, instància ministerial que amb tota probabilitat ni es molestarà a respondre el requeriment. Compromís és sortir al carrer quan els treballadors i les treballadores fan vaga. Compromís és assumir com a pròpia la lluita per acabar amb la temporalitat en la contractació que efectua el propi ens local. Així mateix, creiem que l’Ajuntament hauria d’exigir el compliment d’un compromís amb l’estabilitat laboral, a les empreses que se subcontractin. Creiem que també hauria d’incloure una clàusula d’obligat compliment, en relació a les condicions salarials i d’estabilitat laboral, per a totes les empreses que es presentin als diferents concursos impulsats des de l’Ajuntament. Aquests són només alguns exemples de mesures concretes que es podrien impulsar des del govern de l’Ajuntament, governat pel PSC i que a hores d’ara no s’estan duent a terme.
I en el cas concret de la lluita contra l’ERO que amenaça a la plantilla de l’empresa Tourline Express, pensem que l’Ajuntament de la segona ciutat de Catalunya, hauria d’utilitzar els mitjans de comunicació propis, per a defensar els llocs de treball. De la mateixa manera, hi ha d’altres mecanismes que es podrien emprar per fer pressió: la mobilització, la denúncia pública al considerar-lo un ERO inviable o la mediació de l’alcaldessa amb la direcció. Així mateix, considerem que caldria organitzar un comitè de solidaritat amb les treballadores de Tourline Express a la nostra ciutat, amb el suport de les organitzacions polítiques i sindicals més compromeses i d’altres col·lectius, per tal de donar més força a les seves reivindicacions.
En definitiva, cal que l’Ajuntament com a institució pública al servei de les persones i les famílies d’aquesta ciutat, prengui partit d’una manera decidida i honesta – més enllà d’intentar fer una declaració pública – quan la seva gent pateix una agressió per part d’una empresa multinacional, com és ara l’amenaça de deixar 43 persones i les seves famílies al carrer. Nosaltres ho tenim clar, des de la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu, tot el suport a la lluita de les treballadores en la defensa dels seus llocs de treball i en contra l’explotació laboral i les males pràctiques empresarials.
Twitter «Tourline En Lucha»
Facebook «No al ERE en Tourline Express»