La Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu presenta al ple municipal de desembre propostes de modificació dels Pressupostos Municipals per l’any 2016.

Es busca l’increment d’ingressos, la reducció de despeses en qüestions no prioritàries per a la ciutadania i una millor distribució dels recursos municipals.

PDF

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS.jpg

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS2.jpg