COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI. BENESTAR I DRETS SOCIALS

VIDEO 1

Resposta contrària de la CUP-PA a l’aprovació del punt 21 (Districte Cultural)

Acord relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ampliació d’usos a les zones amb qualificació urbanística industrial situades entre l’Avinguda del Carrilet, l’Avinguda de la Fabregada, la Travessia Industrial i el Carrer Rosalia de Castro.

El tinent d’alcalde, Francesc Belver, respon dient que l’increment del preu de l’habitatge serà zero, per que es tracta d’un sector industrial sense habitatges. A la nostra rèplica li recordem que es tracta d’un projecte que afecta a una zona que ells mateixos qualifiquen «de perímetre obert».

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

VIDEO 2

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS: Punt 23, posicionament sobre la Resolució 567/2016 (nomenaments comissió de serveis).

Ens manifestem en contra de la col.locació a dit de Miguel Montaño, assessor dels trànsfugues (ex-Guanyem LH) Rafael Jimenez Ariza i Cristina Santón. Al final del video també es pot veure la lamentable resposta del Tinent d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Humans, Manuel Brinquis, a la que no dona cap justificació tècnica al qüestionable nomenament, des del punt de vista ètic i estètic, d’un auxiliar administratiu sense cap mèrit especial tret de ser amic dels trànsfugues i nous regidors del govern del PSC.

MOCIONS CONJUNTES

VIDEO 3

Moció 25: AGENDA ÚNICA. Aprofitem per visualitzar la demanda de compliment de mocions aprovades i recordem que encara esperem que s’apliqui una de semblant presentada pel PP l’any passat.

MOCIONS INDIVIDUALS:

VIDEO 4

Moció 28: TAULA IMMIGRACIÓ:  intervenció del Khristian Giménez sobre el nostre posicionament.

VIDEO 5

Moció 33: DIA MUNDIAL RÀDIO: A la nostra intervenció, fem recordatori de la moció de reformulació de mitjans i la manca de compliment d’aquest i d’altres acords que s’aproven al ple. El tinent d’alcalde, Francesc Belver, defensa a la seva resposta el fet de que en quatre mesos no hagin complert un acord tan simple com treure del web dels mitjans locals a l’Anna Esteve com a directora dels mateixos.

VIDEO 6

Moció 37:  PINTADES: Aprofitem per fer un recordatori de l’aprovació de la moció d’ERC, sobre avaluació del servei de neteja FCC i l’estudi de municipalització. El             regidor, Pepe Castro, ens informa per primer cop des de l’aprovació de la moció al         setembre, de la feina feta.

VIDEO 7

Moció 38: PISOS BUITS: Posicionamnet de la CUP-PA sobre la moció presentada per CiU per a «garantir l’eficiència i l’eficàcia de la gestió dels pisos buits a la ciutat». A la resposta, en Pepe Castro defensa l’actuació del govern explicant que ell treballa amb totes les PAH. Li responem fent-li veure que no cal treure pit per, simplement, fer la seva feina.

VIDEO 8

PRECS I PREGUNTES:

Pregunta de la CUP-PA al govern municipal de l’Hospitalet en relació a l’estat actual del servei 010. Després de que al desembre s’aprovés al ple que el servei d’atenció telefònica ciutadana 010 deixès d’oferir-se a través d’una externalització a Barcelona, continuem sense saber en quin punt està aquest tema.