SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
18 DE MARÇ DE 2016

video 1

LA CUP-POBLE ACTIU SOBRE LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH

video 2

MOCIÓ DE PETICIÓ D’INDULT PELS CONDEMNATS I CONDEMNADES PER LA CONCENTRACIÓ DEL 2011

Video 3

MOCIÓ INSTANT AL GOVERN DE LA GENERALITAT A GARANTIR UN FINANÇAMENT MÍNIM DE LES ESCOLES BRESSOL DE LA NOSTRA CIUTAT.

 Video 4

MOCIÓ PER LA MILLORA DEL SERVEI D’AUTOBUSOS AL BARRI DE SANFELIU

Video 5

MOCIÓ PER GARANTIR EL CONTROL DIARI DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS, NETEJA VIÀRIA I NETEJA DEL CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT I L’ACCÈS DELS CIUTADANS A LA INFORMACIÓ SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

Video 6

MOCIÓ DE SUPORT A LA LLIBERTAT LINGÜÍSTICA A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (PP)

La CUP-PA sobre el català a les administracions públiques


 Video 7

MOCIÓ PER EVITAR EL MALBARATAMENT D’ALIMENTS A L’HOSPITALET I AFAVORIR-NE LES DONACIONS

Video 8

La CUP-PA pregunta sobre l’edifici dels antics Jutjats de l’Hospitalet

Video 9

MOCIÓ EN DEFENSA DE LES DIPUTACIONS, CABILDOS I CONSELLS INSULARS I EN CONTRA DE LA SEVA DESAPARICIÓ V

 Video 10

MOCIÓ PER NORMALITZAR AL CATALÀ LA DENOMINACIÓ DE LES VIES URBANES A LES PLAQUES DE CARRER A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Video 11

La CUP-PA pregunta sobre el servei 010, externalitzat pel govern del PSC durant 1 any de manera oculta a l’oposició i a la ciutadani. 

Video 12

La CUP-PA pregunta sobre l’escolarització d’infants amb diversitat funcional