SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’ AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE 31 DE MAIG DE 2016

17.-MOCIÓ PER A LA CONFECCIÓ, NEGOCIACIÓ I APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET.
MOCIÓ PRESENTADA PER CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC, CiU, CUP-PA

Destaquem que, a la seva rèplica, l’alcaldessa, Nuria Marín, afirma que malgrat haver estat aprovada, el govern no donarà compliment a la moció tal i com està redactada, evidenciant la manca, per part d’aquest grup municipal, dels principis democràtics més bàsics

20.-MOCIÓ PER A LA PARALITZACIÓ DEL PDU GRAN VIA I PER A LA PARTICIPACIÓ OBERTA AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC.
MOCIÓ PRESENTADA PER CUP-Poble Actiu i ICV-EUiA-PIRATES

32.-MOCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCI NOCTURN ALTERNATIU.
MOCIÓ PRESENTADA PER ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

36.-MOCIÓ EN SUPORT AL “SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES” (SAT) I AL SEU MILITANT INJUSTAMENT EMPRESONAT, ANDRÉS BÓDALO.
MOCIÓ PRESENTADA PER LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

37.-MOCIÓ PER A L’APROVACIÓ D’UN NOU REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
MOCIÓ PRESENTADA PER CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU