A la Candidatura d’Unitat Popular- Poble Actiu treballem de manera horitzontal i assembleària. Les diferents tasques són assumides de manera solidària per les diferents persones que hi participem.

Gràcies a aquest treball col·lectiu, podem desenvolupar la nostra feina renunciant a la majoria de privilegis que fan servir la resta de grups municipals per a desenvolupar la seva tasca, i que suposen despeses extra a càrrec dels ciutadans i ciutadanes de l’Hospitalet de Llobregat.

L’elaboració dels articles de premsa no n’és una excepció: Tot i que, degut a la política editorial de les publicacions municipals, apareguin signats pel nostre portaveu, són sempre realitzats col·lectivament.