Al següent comunicat de premsa que, abans de la reunió sobre el PDU Gran Via-Llobregat que havia de tenir lloc a la  Direcció  General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, vam fer arribar als diferents mitjans de comunicació, manifestem la nostra oposició davant aquest projecte urbanístic i el nostre suport a les mobilitzacions que es convoquessin al mateix lloc en protesta contra el PDU i demanant la seva retirada immediata.

Al moment de publicar l’esmentat comunicat encara no sabíem que l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Generalitat canviarien, el mateix dia que s’havia de produir la reunió, i de manera sospitosa i precipitada, el lloc de la mateixa on, casualment, s’havia convocat una concentració de protesta contra el PDU Gran Via-Llobregat

Veure Comunicat de premsa_PDU_GranVia_5_06_2016