MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

16.-MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST «ARA RODALIES’
MOCIÓ PRESENTADA PER PSC, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC, CiU

17.-MOCIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LA CALLE PENíSCOLA.
MOCIÓ PRESENTADA PER CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC, CiU

18.-MOCIÓ PER IMPULSAR MILLORES PER L’EDUCACIÓ ESPECIAL A L’HOSPITALET
MOCIÓ PRESENTADA PER ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC, CiU

20.-MOCIÓ PER REGULAR L’US DE LA TARGETA O L’ACREDITACIÓ EXPEDIDA PEL SERVEI DE MOBILITAT D’AQUEST AJUNTAMENT I QUE HABILITA A ESTACIONAR A LES ZONES BLAVES I/O VERDES, SENSE NECESSITAT D’ABONAR LA TAXA CORRESPONENT.

24.-MOCIÓ DE REBUIG A LA VISITA D’ARNALDO OTEGI AL PARLAMENT DE CATALUNYA. MOCIÓ PRESENTADA PEL PP

26.-MOCIÓ PER L’ADOPCIÓ D’UN PROCÉS SANCIONADOR PER AQUELLES EMPRESES QUE INCOMPLEIXIN LA GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT A CIUTADANS O FAMÍLIES VULNERABLES. MOCIÓ PRESENTADA PER ERC

32.-MOCIÓ DE REBUIG A L’EFEC ALS CENTRES EDUCATIUS. EDUQUEM EN UNA ECONOMIA CRÍTICA I PLURAL. MOCIÓ PRESENTADA PER CUP-PA

Destaquem també aquesta INTERVENCIÓ REALITZADA DURANT LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE 28 DE JUNY DE 2016 on l’alcaldessa es mostra contrària a la reinversió del superàvit de l’ajuntament en inversions financerament sostenibles i en la reducció del deute.

Taula-Resum Posicionaments Mocions dels grups al Ple Municipal_juny_2016.

(Fer Click a sobre)

2016-06 tabla posicionament mocionsjpgtot