Un edifici municipal, de 11.000 metres quadrats i valorat en gairebé 10 milions d’euros, serà un centre privat de formació que gestionarà el grup Planeta Formació després de ser adjudicada a l’empori editorial, mediàtic i formatiu la concessió demanial de la finca situada a l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan, gairebé a la cantonada amb la Rambla de Just Oliveras. Un immoble amb una ubicació privilegiada respecte al Metro i a Rodalies, del qual l’Ajuntament ha decidit cedir la seva explotació privada durant 25 anys, prorrogable uns altres 5.

 ¿Un cànon 100% bonificable?

Però, Què obtindrà la ciutat a canvi de cedir aquest edifici? En principi, un cànon anual de 722.072 euros i la concessió d’un centenar de beques de formació, com a mínim. Algunes d’elles cobrint només el 50% del cost de la matricula i/o mensualitats d’un centre privat/concertat, la qual cosa no deixa de ser un ganxo promocional per al centre educatiu, on gran part de la seva oferta acadèmica es realitzaria també de forma online.

plec_planeta_condicions

Però si es llegeix la lletra petita, el grup Planeta Formació que engloba marques o empreses privades com  LAUDEO Formació, Deusto Formación, CEAC, Innovación en Formación Profesional (IFP Planeta),UNIBA, la Universitat Internacional de València… podrà compensar, sempre segons els plecs, fins a 505.400,76 euros en beques i fins a un 30% (216.621,756 euros) del cànon anual per les inversions en obres d’adequació que realitzi a l’edifici.

Si sumem 505.400,76 euros + 216.621,756 euros el resultat són 722.022,516 euros, curiosament, la mateixa xifra del cànon anual establert.

mix_planeta

És a dir, el grup Planeta té garantit el lloguer d’un edifici de fins a 11.000 metres quadrats, a tocar del Metro i Rodalies, durant 25 anys, per pràcticament el cost d’adequació de l’edifici i la seva habilitació per servir com a centre educatiu privat. Com a mínim, durant els primers anys en que es faran les obres ja que, tal i com va confirmar Francesc Belver, es possible que el grup desgravi del seu canon tota l’inversió que justifiqui haver fet a l’edifici. En paraules de José Creuheras, president del Grup Planeta, aquesta inversió serà de entre 7 i 10 milions d’euros.

Francesc Belver, tenint d’alcalde de l’Hospitalet junt a Nuria Marín, alcaldessa de L’Hospitalet i José Creuheras, presiden del Grup Planeta a la presentació de la cessió

A les condicions de l’acord es recull l’exigència que les beques dels cursos que computin com a bonificació del cànon han de ser per a curs oficials -homologats-, però no figura que aquestes beques hagin de ser aplicades a formació acadèmica presencial; sent llavors possible bonificar en aquest llistat la formació acadèmica online (que necessita menys recurs per part del centre educatiu).

Segon fons oficials del grup Planeta es calcula que quan obrin les portes al proper curs 2017/2018 comtaràn amb uns 4.000 alumnes, la majoria a formació online i dels que se han comprometre a becar a entre 200 i 300 persones de l’Hospitalet de Llobregat, mitjançant la gestió de l’Ajuntament, qui encara no ha redactat els criteris per a la adjudicació de les beques.

Segon el mateix president de Planeta, aquests curs que es oferiren des de la flamant i nova seu central del grup Planeta Formació a l’Hospitalet de Llobregat costaran entre 2.500 euros els més barats i fins 7.000 ó 8.000 euros. Encara més el grup oferta graus com MBA (Master in Bussiness Administration) des de la seva branca d’escola de negocis. No resulta complicat per això comprovar que els seus calcules surten a compte i que el grup Planeta aprofitarà totes les avantatges.

També es recull en els plecs d’adjudicació la possibilitat que el grup Planeta inscrigui en el registre del dret concessionari concedit per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. És a dir, que es reconegui legalment la seva “propietat amb caducitat de fins a 30 anys” de l’edifici. 

20160926_130037

La ubicació privilegiada i dimensions de l’edifici, els exigents criteris de concurrència al concurs públic i les favorables oportunitats de negoci de l’explotació de l’ús de l’espai, possibiliten que el grup Planeta hagi optat en solitari, per segona vegada, a l’adjudicació de l’immoble de titularitat pública. Davant d’aquest tipus de condicions favorables -i també per com s’ha realitzat el procés, amb la declaració d’adjudicació deserta el passat mes de maig de 2016-, des del grup municipal CUP-Poble Actiu ens qüestionem què va ser abans: l’acord o el concurs, per a presentar la millor oferta?

 Des del grup municipal CUP-Poble Actiu ens qüestionem què va ser abans: l’acord o el concurs, per a presentar la millor oferta?

La concessió d’ús privatiu d’aquest edifici s’atorga amb la finalitat exclusiva que l’entitat concessionària posi en marxa l’activitat de centre educatiu “per desenvolupar diferents activitats formatives: d’àmbit universitari, de formació professional i contínua i escola de negocis”. Un plantejament que encaixa a la perfecció amb el paraigües d’oferta formativa privada o concertada que ofereix el grup Planeta Formació SLU: àmbit universitari (DEUSTO, UNIBA, Universitat Internacional de València), de formació professional i contínua (CEAC i IFP) i escola de negocis (EAE Business School i OBS Business School).

20160926_130137.jpg

Aquesta cessió del patrimoni local implica una visible falta de suport des del govern local del PSC a l’educació pública i la seva aposta per un model privat i comercial de l’educació, aprofitant la Llei Estatal sobre Formació Professional Dual i la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació professionals de Catalunya (FQPC). Al plec de condicions es fa especial esment a la Formació Professional, orientant aquesta proposta també a la Formació Professional Dual, quan es recorda que les 6 branques mínimes de Formació Professional que oferirà el nou centre correspondran a la demanda professional del teixit empresarial de la ciutat i de la zona; atorgant amb -fins a 25 punts- la implantació de programes de Formació Professional Dual que, curiosament també, han estat aplaudits i impulsats per entitats vinculades al grup Planeta. Com es el cas de la Fundació Bertelsman, a través del projecte conjunt IFP, del qual seu polèmic impulsor -Reinhard Mohn- va ser el fundador del Cercle de Lectors i magnat d’un dels grups més grans de comunicació de tot el mon (Bertelsmann SE & Co).

fp_dual_betelsman_generalitat
Captura de una nota de premsa de la Generalitat de Catalunya (09/03/2016)

La Formació Professional Dual suposa que l’alumnat passa dos terços de la seva formació en una empresa i el temps restant, en un centre educatiu. Durant el programa rep una beca-salari per la seva jornada laboral que oscil·la entre els 250 i 600 euros mensuals.  Un dels territoris que ha experimentat un creixement més important en la FP Dual, és Catalunya (que va passar d’una mica més de 500 estudiants a més de 2.500, entre el curs 2012-2013 i el 2013-2014). El nombre d’empreses participants d’aquest format educatiu incipient al nostre país, s’ha disparat durant 2014, 2015 i 2016. Durant l’últim curs acadèmic 175 centres educatius de Catalunya van oferir la modalitat de FP Dual.

Prioritzant l’educació privada

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, governat des de fa dècades pel PSC, ha tornat a deixar clar que la seva prioritat són els interessos privats, per sobre dels interessos de les veïnes de la ciutat. La CUP-Poble Actiu demana una aposta clara per l’educació pública, posant al servei de la mateixa els equipaments i instal·lacions dels quals es disposa.

Des del grup municipal CUP-Poble Actiu denunciem el suport des de les institucions al sector privat educatiu, en detriment d’incrementar la qualitat, oferta i millora de centres educatius públics que ofereixen aquest tipus de formació professional i que a l’Hospitalet compten amb gran demanda i necessitats.

De la mateixa manera, ens sumem a la postura d’oposició del sindicat USTEC, al fet que el Govern “desplaci el centre de gravetat de la formació professional, amb la nova llei, del departament d’educació al departament de presidència o al d’empresa i ocupació”. Perquè, com assenyala l’esmentat sindicat: “la formació professional té un component professional, educatiu i sobretot, acadèmic que ha de quedar garantit únicament des del departament d’educació”.

20160926_130243-2