El Pla Director Urbanístic Granvia-Llobregat suposarà un impacte directe i irreversible sobre l’hàbitat d’aus protegides del Delta del Llobregat. Afectarà a la capacitat de recàrrega de l’aqüífer, qualificat de reserva estratègica de recursos hídrics i esborrarà l’última activitat agrícola de Cal Trabal. El desenvolupament urbanístic previst trenca la connectivitat ecològica d’espais protegits del Delta del Llobregat i segons col·lectius de preservació mediambiental, com DEPANA, la seva aplicació significa una agressió directa a l’equilibri de l’ecosistema del total de la zona del Delta del Llobregat, d’especial interès per la seva diversitat natural.

caltrabal1

Si la campanya d’al·legacions i la pressió de col·lectius ecologistes i veïnals no ho frenen, el Pla Director Urbanístic Granvia-Llobregat (PDU Granvia) suposarà una agressió sense precedents per al patrimoni natural de l’Hospitalet i l’ecosistema de la comarca, amb especial incidència a Cal Trabal, última zona agrícola de l’Hospitalet de Llobregat on és troben espais de descans, migració i alimentació de nombroses aus protegides. La zona està qualificada com a IBA (Important Bird Area) i reconeguda com a tal al llibre blanc de la UE i entitats com SEO Bird Life treballen per la seva inclusió com a ‘IBA en perill a Europa’.

pajaro pato                                      Fotos: Víctor Cañadas i Toni Román, blog ornitologic @deltaLlobregat

La prova més evident d’aquest impacte directe sobre l’entorn natural de la zona, és que el propi Estudi ambiental estratègic -inclòs al document de presentació presentat al mes de juliol del nou PDU Granvia- qualifica com a crítics o severs més de la meitat dels 22 possibles efectes significatius sobre el medi ambient, que el PDU Granvia comportaria. Alguns d’aquests efectes són el risc de reducció d’hàbitats faunístics, el risc d’increment de l’efecte barrera amb el riu Llobregat, la pèrdua del patrimoni i identitat agrícola, el risc químic per establiments industrials propers o pel transport de mercaderies perilloses per carretera, entre d’altres.

El PDU Granvia, a més a més, provocarà serioses conseqüències sobre la salut de les veïnes de la zona ja que l’augment del trànsit rodat, derivat dels usos comercials/turístics dels gratacels projectats, suposarà un augment de les emissions contaminants atmosfèriques en 35.171 tones més al any de CO2, 107 de NOx i 15 tones de PM10, segons afirma el propi estudi ambiental estratègic associat al projecte supramunicipal del PDU, amb uns càlculs conservadors.

atasco-trafico

A més a més, és important recalcar que aquest Pla de Desenvolupament Urbanístic es projecta a una àrea que, la pròpia Generalitat de Catalunya inclou al seu catàleg com a ‘Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric’, amb les ràtios més elevades de circulació de tota Catalunya i com a zona d’estratègica intervenció, amb l’objectiu de reduir les emissions. Quelcom que contrasta amb el creixement projectat pel PDU Granvia. Es dóna la circumstància també, que aquest increment del trànsit es realitzaria a les rodalies de diversos complexos sanitaris com l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital Oncològic Durán i Reynals, amb la conseqüent exposició de persones malaltes a les esmentades emissions nocives.

Sobre un aqüífer estratègic

De la mateixa manera, el PDU Granvia podria afectar greument a les reserves hídriques de la zona, ja que està planificat que s’executi sobre l’aqüífer del Delta de Llobregat, qualificat com a reserva estratègica d’aigua. El seu impacte podria desestabilitzar el terreny freàtic al qual es troba, provocant erosió o fins i tot inundacions, al bloquejar les noves construccions el drenatge natural de la zona verda.

El document que desenvolupa el PDU Granvia, pendent d’aprovació, inclou igualment una important correcció respecte a l’anterior versió. Es tracta de la creació d’un vial especial per a la circulació i trànsit de camions de mercaderies perilloses, donada la ubicació de fins a 6 empreses de la indústria química  i amb una gran activitat, al voltant de la nova infraestructura viària. La creació d’aquest vial, que discorre paral·lel al llit del Llobregat, es planteja com a solució i condició imprescindible perquè comencin les obres. Això mateix evidencia l’alt risc de fer coincidir a la zona, mercaderies altament perilloses, el trànsit particular i el turístic, ja que el PDU ha reservat fins a un 10% de l’espai a l’activitat hotelera.

hotel-hesperia-tower-en-barcelona

En paral·lel, col·lectius veïnals i ecologistes assenyalen que aquest plantejament urbanístic afectarà a la qualitat de vida del barri de Bellvitge, el més proper a l’actuació urbanística, amb un augment insuportable de l’altíssima densitat de població de la ciutat, amb l’edificació de fins a 26 gratacels. Recentment, Eurostat va confirmar que les 53.119 persones per quilòmetre quadrat que viuen a l’Hospitalet, la converteixen en la ciutat amb més densitat de població de tota Europa.

Des del grup municipal CUP-Poble Actiu, denunciem aquesta clara agressió al patrimoni natural de l’Hospitalet i de la nostra comarca, al mateix temps que exigim la paralització total del PDU per obrir un procés participatiu on siguin les veïnes i veïns les que decideixin el model de ciutat al qual volen viure. Des del grup CUP-Poble Actiu, apostem per una ciutat sostenible i allunyada dels models de creixement urbanístic i especulatiu que han tingut tan greus conseqüències per a la vida de les persones i per a l’entorn i riquesa natural dels nostres territoris.

El PDU Granvia és troba actualment en fase d’exposició pública i totes les persones i entitats que ho desitgin poden presentar les al·legacions que considerin oportunes, seguint la campanya de la plataforma veïnal No Mes Blocs-Salvem l’Hospitalet de Llobregat que evoca les famoses lluites de barris com Bellvitge, durant els anys 70, contra la massificació i l’urbanisme especulatiu i inhumà, als nostres barris.