«Si l’aigua cau, tot floreix», deia Manuel De Pedrolo. I ho deia perquè l’aigua és un element escàs i valuós, imprescindible per la vida, que fins i tot va ser declarada un dret humà per l’ONU el 2010. Malgrat tot, l’aigua, avui, a casa nostra i des de ja fa dies, és bàsicament una font de negoci milionari per uns pocs. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Agbar controla el subministrament domiciliari de l’aigua mitjançant l’empresa mixta Aigües de Barcelona. Juntament amb Aigües de Barcelona, també SOREA, filial d’Agbar participa en el repartiment de les concessions privades de la gestió de l’Aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona.

La CUP Poble Actiu deixa clara la seva postura: Cal ReMunicipalitzar el servei de gestió de l’aigua de forma immediata!

La CUP posa en marxa la campanya “ReMunicipalitzem l’aigua, movem-nos!”. Amb aquest vídeo posem en marxa una campanya per la recuperació del servei públic de la gestió de l’aigua.

La municipalització de l’aigua havia estat una reivindicació acceptada per amplis sectors de la societat i un dels eixos principals de la campanya electoral tant de les candidatures que conformen la CUP-PA com de les que formen Entesa, especialment de Barcelona en Comú, que ara governen tant la ciutat de Barcelona com a l’Àrea metropolitana de Barcelona . Durant aquest primer any llarg de legislatura municipal no s’han pogut constatar passos evidents cap a la internalització del servei de subministrament d’aigua en baixa per part de Barcelona en Comú – Entesa i PSC, governs de l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB, tot i les seves declaracions personals dels seus membres.

En aquesta legislatura ajuntaments governats per candidatures que formen part de la CUP-PA a l’AMB han iniciat processos de municipalització de l’aigua com és el cas de Ripollet. Hi ha municipis en el que les empreses que tenen la concessió estan a punt d’acabar-les, com son els casos de Sant Cugat, Corbera i Molins de Rei, on les candidatures de la CUP-PA tot i estar a l’oposició tenen un paper actiu a favor de la municipalització de l’aigua.

aigua_3

Atès aquest escenari i en consonància amb el tret propi de la CUP com ho és el seu tarannà com a projecte de caire municipalista, veiem en la recuperació i adquisició del servei d’abastament d’aigua per part dels ens públics municipals que, en aquest cas, conformen l’AMB, un element crucial per l’enfortiment de la sobirania municipal com una porta d’entrada per l’arrelament de formes properes i vinculades a les persones i el territori en aquells àmbits fonamentals de la vida com ho és l’aigua.

Aigües de Barcelona, l’empresa mixta metropolitana, ha obtinguts uns guanys de 29 milions d’Euros al 2015, un 34% més que l’any anterior.

A l’Àrea Metropolitana de Barcelona tan sols hi ha dos municipis amb una gestió pública de l’aigua: Barberà del Vallès i El Prat de Llobregat, la resta viuen sota un control privat del subministrament d’aigua en diferents formes i marques comercials.

La privatització del subministrament d’aigua afecta a un 92% de la població de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Volem aquest model? Nosaltres NO!

Les empreses privades AGBAR i AQUALIA, sota diferents noms i marques comercials, controlen l’accés a l’aigua de més del 78% de la població de Catalunya.

Ja en tenim prou d’aquesta màfia!

A Europa un 70% de la població viu sota un model públic de gestió de l’aigua. A Catalunya tan sols un 17%. I ens preguntem: Quin model volem?

Més informació a: http://www.itambelaigua.cat

aigua_4