El passat 8 de març de 2016, des del grup municipal CUP-PA, sol·licitàvem tota la informació disponible a l’Ajuntament de l’Hospitalet, sobre les cessions de locals municipals a entitats de la pròpia ciutat.

sol%c2%b7licitud-8-marçcompareixenca-8-març

2 mesos més tard, el 12 de maig de 2016, rebíem una part de la documentació sol·licitada i un argumentari molt pobre de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, sobre els criteris de cessió de locals municipals, a les entitats de la nostra ciutat.

preguntaresposta

El nombre total és de 197 locals municipals cedits a entitats de la ciutat:

  • 75 locals cedits a entitats culturals
  • 58 locals cedits a entitats educatives
  • 29 locals cedits a entitats esportives
  • 19 locals cedits a entitats de comerciants
  • 16 locals cedits a d’altres tipus d’entitats: veïnals, salut, comissions de festes, jubilats, ONG, etc.

Aquesta informació no consta i ni és accessible enlloc. No es pot consultar a cap espai virtual de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. A continuació podreu consultar la distribució de tots aquests locals municipals, cedits a les entitats de la ciutat, ordenats per districtes.

Llistat de locals municipals, cedits a entitats de l’Hospitalet de Llobregat.

El passat mes d’octubre, 7 mesos després de la sol·licitud d’informació inicial, presentàvem moció al Ple per tal de millorar aquesta pràctica totalment discrecional i introduir-hi criteris objectius de cessió de locals i d’avaluació d’aquestes mateixes cessions: contractes d’ús, convenis, condicions específiques, indicadors d’acompliment de les condicions pactades entre l’Ajuntament i les entitats concessionàries.

Acords inclosos dins de la moció aprovada el passat mes d’octubre 2016:

acords-aprovats

A primera vista, des de la nostra bona voluntat i manca d’experiència, podríem pensar que el Govern del PSC no ens presentava cap documentació acreditativa de les esmentades cessions de locals municipals, dels convenis i/o contractes de
cessió, perquè no volien fer pública tota aquesta documentació. Però al passat Ple d’octubre, el responsable de l’Àrea corresponent (Manuel Brinquis), deixava molt clar que l’Ajuntament no disposa de cap documentació d’aquest tipus. 38 anys de Governs municipals del PSC després, amb centenars de cessions de locals municipals a entitats, al nostre Ajuntament no consta cap documentació que acrediti aquestes cessions: res de res.