El grup municipal CUP-Poble Actiu està en contra  de l’organització d’un acte puntual i efímer, d’autopromoció de la pròpia alcaldessa, com ha sigut aquesta conferència, que l’any passat va costar 28.000 euros a totes les veïnes de l’Hospitalet. Parlem de la conferència de l’alcaldessa Núria Marín que va tenir lloc el passat 17 de gener de 2017, a la sala polivalent del nou Mercat de la Florida.

També impugnem el model de ciutat que es va publicitar a l’esmentada conferència: un model de desenvolupament urbà, desvinculat de les persones i pensat per a les grans multinacionals, les seves actuals expectatives de benefici conjunturals i directament proporcionals a les necessitats de la ciutat de Barcelona. Especialment preocupant és, per a la CUP-Poble Actiu l’Hospitalet, l’aprovació definitiva del PDU Granvia-Llobregat. Nosaltres no volem créixer i molt menys, a qualsevol preu.

Volem un desenvolupament local sostenible de la nostra ciutat, orientat al benestar de les persones. Un altre exemple, és l’anunci del desplegament del nou Pla Integral als Blocs de la Florida. El barri necessita bàsicament inversions: dotacions econòmiques, més professionals als recursos públics del territori i voluntat política per afrontar totes aquelles necessitats detectades repetidament per les professionals, entitats i veïnes del barri.

L’arribada d’empreses que l’alcaldessa defensa, han suposat que durant tot el 2016 i des de molt abans, hem estat regalant patrimoni públic a diferents empreses. Amb diferents fórmules, però sobretot a través de les concessions demanials d’edificis municipals de titularitat pública: Antics jutjats de l’Hospitalet, regalat al Grup Planeta, el Complex Municipal de Tennis L’H a Soccer World/Futbol es nuestra vida, el nou Mercat de la Florida a l’empresa Mercadona, el solar municipal a l’empresa privada Cirque du Soleil, etc. »

Per tot això, volem matisar i recordar diversos punts dels quals es va parlar a la Conferència ‘L’H Suma 12’:

  1. Clúster Biomèdic: El 20 de novembre de 2008 es constitueix oficialment el Consorci Biopol’H amb l’acte de la sessió constitutiva del Consell Rector. 8 anys després, ens continuen explicant any rere any que aquest serà un sector estratègic del desenvolupament econòmic de la ciutat.
  2. Tal i com va fer a l’últim Consell de Ciutat, a la que havia de ser la nova seu de l’EMMCA (Can Trinxet) des de fa més de 10 anys, ens torna a condicionar la gran majoria de propostes, al desplegament del PDU Granvia-Llobregat: La reurbanització de la zona sense habitatges del barri de Bellvitge i la cobertura parcial de la part de la Granvia que tampoc coincideix amb habitatges. La desaparició de l’última zona agrícola de la ciutat, amb la promesa de creació d’un parc urbà encerclat per 27 torres d’oficines, despatxos i hotels. L’accés, ara sí definitivament digne, al riu Llobregat. En definitiva, la continuació d’un model de desenvolupament urbà desvinculat de les persones i pensat per a les grans multinacionals, les seves actuals expectatives de benefici conjunturals i directament proporcionals a les necessitats de la ciutat de Barcelona. Doncs nosaltres no volem créixer i molt menys, a qualsevol preu. Volem un desenvolupament local sostenible de la nostra ciutat, orientat al benestar de les nostres veïnes i a la cobertura de les seves necessitats bàsiques.
  3. Durant tot el 2016 i des de molt abans, hem estat regalant patrimoni públic a diferents empreses. Amb diferents fórmules, però sobretot a través de les concessions demanials d’edificis municipals de titularitat pública: Antics jutjats de l’Hospitalet, regalat al Grup Planeta, el Complex Municipal de Tennis L’H a Soccer World/Futbol es nuestra vida, el nou Mercat de la Florida a l’empresa Mercadona, el solar municipal a l’empresa privada «Cirque du Soleil», etc.
  4. Les empreses culturals que estan aterrant a l’Hospitalet, ho estan fent centrifugades per els preus prohibitius del lloguer a determinats barris de Barcelona, cridats per les bonificacions fiscals en l’IAE i l’IBI. No existeix cap altra pla estratègic relacionat amb el desplegament del projecte de Districte Cultural: no tenen el finançament europeu que preveien, no han dissenyat cap estratègia a mig termini per tal que aquestes noves empreses culturals aportin valor afegit al desenvolupament social i comunitari dels barris on ja hi estan aterrant, no han previst cap tipus de mesura de contenció del probable efecte gentrificador de tot aquest projecte. Un efecte que expulsa als propis veïns/es d’aquests territoris, que ja s’ha viscut en relació a projectes similars, a d’altres barris de Barcelona (Poblenou, Raval, Barceloneta i més recentment estan vivint Gràcia i Poble-sec).
  5. Respecte als Blocs Florida: Al 2012 s’engega el Pla Especial d’Intervenció als Blocs de la Florida. Des del Govern mai han explicat públicament quina valoració en fan d’aquest pla especial, avaluació dels resultats obtinguts, etc. Els Blocs de la Florida no necessiten una nova diagnosi (processos de diagnosi comunitària elaborats per als diferents plans, durant els últims 10 anys: Pla Integral la Florida-Pubilla Casas, Pla Desenvolupament Comunitari la Florida, Pla Especial d’Intervenció a Blocs Florida). El barri necessita bàsicament inversions: dotacions econòmiques, més professionals als recursos públics del territori i voluntat política per afrontar totes aquelles necessitats detectades repetidament per les professionals, entitats i veïnes del barri.

Primer de tot, ens agradaria veure el compliment d’algunes de les seves promeses durant la conferència de l’any passat:

  • L’H obligarà els bancs a cedir pisos buits per a lloguer social, anunciava al gener del 2016. Fins al moment, cap sanció a grans propietaris de pisos buits i molt pocs pisos cedits pels bancs, per a un ús social. Cap proposta més, relacionada amb augmentar el parc d’habitatge públic, en règim de lloguer social, però tampoc cap mesura per frenar la nova i creixent bombolla dels preus del lloguer, a la ciutat.
  • S’iniciarà la 2na fase del procés de participació: LHon als Barris, a la primavera. A principis d’any 2017, alguns districtes encara no han realitzat (dins dels seus respectius consells de districte) la primera sessió de treball del projecte, per manca de quòrum a la majoria de les últimes sessions dels consells. Aquesta iniciativa també havia de ser la prova pilot que desenvolupés una primera experiència de pressupostos participatius. 2on any de legislatura i 2na aprovació de pressupostos, sense cap indici de participació en el disseny i/o priorització de les partides pressupostàries. Res de res.
  • Clúster biomèdic, promesa recurrent de cada any.

Per acabar, aquest any la conferència s’ha dut a terme a la planta d’un equipament municipal on encara no sabem quin serà el projecte que s’hi destinarà i com serà la seva gestió? quina serà la dotació econòmica del propi projecte? quin personal gestionarà l’equipament? etc. Un barri amb un altre equipament municipal als Blocs de la Florida, clarament infradotat (tècnica i econòmicament): Centre Municipal la Florida-Ana Díaz Rico. Ens agradarà conèixer la despesa total de tot el desplegament fet per l’equip de Govern, destinat a l’organització d’un acte puntual i efímer, d’autopromoció de la pròpia alcaldessa. L’any passat, aquesta mateixa conferència ens va costar a totes les hospitalenques: 28.000€.