Ahir, 31 de gener, la lluita de l’Assemblea No Més Blocs contra el PDU Granvia-Llobregat es va sentir i veure a l’AMB. Fruit de les pressions populars i polítiques, la institució supramunicipal va treure «in extremis» de l’ordre del dia, l’aprovació d’un informe preceptiu, positiu i necessari per continuar amb els tràmits d’aprovació definitiva des de la Generalitat, d’aquest macroprojecte urbanístic a l’Hospitalet.

El regidor de la CUP-Poble Actiu l’Hospitalet, Khristian Giménez i el portaveu del grup CUP-Poble Actiu a l’AMB, Aitor Blanc, van donar suport a l’Assemblea No Més Blocs i van reiterar que el seu posicionament polític és clar: cal aturar el PDU Granvia-Llobregat, posar fi a tot el desenvolupament urbanístic i especulatiu projectat i obrir un procés participatiu on la gent de l’Hospitalet pugui decidir sobre el 8% del seu territori.

Sembla que aquest bloqueig de l’AMB a un informe, podria endarrerir l’aprovació final del pla i que el moviment veïnal No Més Blocs ha incidit clarament sobre d’altres formacions polítiques, obrint la possibilitat d’un nou escenari polític metropolità.

Més informació sobre aquesta novetat, en relació al PDU Granvia-Llobregat a premsa:

 Nota de premsa CUP-Poble Actiu Àrea Metropolitana Barcelona:

La CUP Poble Actiu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona demana la reprovació de l’Informe de la Direcció de Serveis d’Urbanisme en relació al Pla Director Urbanístic de l’àmbit GranVia-Llobregat (PDU Granvia). Un informe enormement parcial, incomplet i mancat de valoracions sobre aspectes imprescindibles per a la valoració d’aquest nou Pla Urbanístic.

La CUP Poble Actiu considerem que no es compleixen els requisits imprescindibles per donar la valoració positiva a l’informe sobre el PDU Granvia. L’informe de la Direcció de Serveis d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) no valora aspectes com la contaminació, la biodiversitat, l’augment del trànsit, l’aigua, etc…

Així mateix, l’informe no contempla la possibilitat de la no integració del Parc Fluvial del Llobregat dins el propi PDU, tampoc contempla l’impacte del PDU Granvia sobre el Parc Fluvial, no contempla l’impacte de l’augment del trànsit i les seves conseqüències per a la contaminació local i sobre la resta del territori de l’àrea metropolitana de Barcelona.

L’informe que el Govern Metropolità pretén aprovar al proper Consell Metropolità (dimarts dia 31 de gener) no contempla el compromís dels alcaldes i alcaldesses amb els objectius del Marc de la UE 2020, per reduir les emissions de CO2 fins a un 20%.

Ens preguntem com es podrà assolir aquest objectiu amb aquest nou Pla Urbanístic? I ens preguntem com es pretén que el Consell Plenari de l’AMB aprovi un informe favorable al PDU Granvia i alhora aprovi mesures contra la contaminació atmosfèrica i un protocol metropolità d’actuacions en episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10, tenint en compte que l’informe estratègic mediambiental del propi PDU Granvia, recull l’increment potencial d’aquestes emissions i les considera un factor amb un alt risc.

La CUP Poble Actiu considera molt greu pretendre donar llum verda a un projecte que no contempla l’informe mediambiental estratègic ni els riscs contemplats en el mateix, sobretot respecte a la reserva de la biodiversitat d’ocells i altres especies protegides, la contaminació atmosfèrica, el risc d’inundacions de la zona afectada, l’afectació de l’aqüífer i el perill de desaparició de l’activitat agrària.

La CUP Poble Actiu s’oposa fermament a la tramitació d’un informe que pretén fer-nos avançar cap a la realitat del PDU Granvia. Lluny de plantejar la redacció del nou PDU com una oportunitat d’obrir la participació a la ciutadania i als barris de l’Hospitalet, la seva aprovació inicial ha estat marcada pel secretisme i l’exclusió. Considerem el PDU Granvia un atac irreversible al patrimoni agrícola, a l’activitat agrària, a les aus protegides i a l’equilibri ecològic del Delta del Llobregat.

La CUP Poble Actiu considera una vergonya que aquest Pla Director Urbanístic ni tan sols hagi estat o sigui debatut ni votat al Ple de l’Hospitalet de Llobregat. La seva aprovació final correspon només al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, amb un informe que pretenen sigui favorable de la Comissió de Territori i Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona.

L’àmbit del PDU Gran Via abasta 1.045.141 m², representa quasi el 8% de la superfície total del terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, situat a banda i banda de la C-31.

La retòrica, no pas la realitat, de la recuperació econòmica, alimenta els mateixos vicis que, no fa gaire, ens van dur al desastre. Les dinàmiques d’especulació urbanística comencen novament a aparèixer als municipis on governen els partits tradicionals. En aquest plantejament de creixement especulatiu, ja s’ha posat sobre la taula la intenció d’apostar per l’economia d’un turisme intensiu a l’Hospitalet.

La CUP Poble Actiu exigeix aturar el PDU Granvia actual i crear un procés participatiu on les veïnes i veïns puguem decidir, coneixent tota l’informació que l’Ajuntament ha de facilitar de forma clara i entenedora.

Si voleu donar difusió a aquesta lluita davant el PDU Granvia-Llobregat, feu ús dels hashtags: #AMBstopPDUgranvia #NoMésBlocs i feu un cop d’ull al perfil de @NoMésBlocs