Durant el Ple municipal del passat 24 de gener, Khristian Giménez, coma a portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu, va exposar el posicionament polític de la nostra assemblea. La manca de voluntat política per part del PSC, per donar solució als preocupants nivells de desigualtat a la ciutat, centren l’anàlisi dels comptes públics del municipi per a l’any 2017:

També al mateix Ple, vam poder expressar públicament algunes dels nostres posicionaments polítics, sobre temes d’actualitat que preocupen a moltes veïnes de l’Hospitalet i de Catalunya. Començant per la defensa de la moció sobre la gestió 100% pública de l’aigua i les seves avantatges, davant d’un model privatitzat i mercantilitzat.

Com a resposta a l’argumentari del regidor de CUP-Poble Actiu, Khristian Giménez, el regidor responsable de l’Àrea, José Castro, va sorprendre a totes les presents, assegurant que tot i estar d’acord amb el contingut proposat a la moció i amb la majoria del seus acords, el PSC (Govern municipal) hi votaria en contra, rebutjant així la proposta de moció defensada per la CUP-Poble Actiu juntament amb Canviem L’H.

El regidor del grup CUP-Poble Actiu va aprofitar la rèplica per evidenciar i posar l’accent sobre les incongruències i la manca de coherència de les paraules del 4t Tinent d’Alcaldia, del Govern de Núria Marín.

Entre altres temes proposats dins del debat municipal, el grup CUP-Poble Actiu es va posicionar sobre:

Clàusules terra i abusos dels bancs:

El dret al vot del jovent de més 16 anys:

El paper de la cultura i com hauria de ser una agenda cultural que representés a totes les veïnes de l’Hospitalet de Llobregat:

I també, hi va haver temps per posar en evidencia la demagògia que acostuma a fer servir el PP, aquest cop relacionada amb la política exterior de la Generalitat de Catalunya: