Davant l’aprovació provisional avui dilluns 27/02 del PDU Gran Via – Llobregat al Departament de Territori i Sostenibilitat, la CUP Crida Constituent, juntament amb el Grup Parlamentari de Catalunya Sí Que es Pot, presenta una Proposta de Resolució per debatre i votar a la cambra, aturar cautelarment la tramitació de l’actual PDU Gran Via – Llobregat.

El Pla Director Urbanístic Gran Via – Llobregat afecta un àmbit físic de 105ha de sòl, al que assigna un sostre de 631.897m2, per activitats terciàries, oficines, comerç i hotels. La qual cosa representa un increment de 616.897m2 de sostre i afecta de forma considerable a les zones verdes previstes en el planejament vigent.

Aquest territori, on la Gran Via arriba al Llobregat, està envoltat de grans equipaments i zones verdes d’escala metropolitana encara per executar, que en realitat són espais agrícoles i grans peces urbanes amb processos de transformació, més o menys reglats, com els Polígons Pedrosa i Camí del Mig, el Districte Econòmic de l’Hospitalet, La Fira, La Marina del Prat vermell, El Centre Direccional del Prat, la Zona Franca, etc.

Es tracte doncs d’una gran àrea urbana que tot i ser encara considerada com a perifèrica, ocupa un espai central de l’àmbit metropolità entre el Port i l’Aeroport, amb enormes potencials i necessitats de transformació, que ha de ser clau pel futur social, econòmic i ambiental del territori central de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de forma més immediata pels municipis de l’Hospitalet, El Prat de Llobregat i Barcelona.

La Candidatura d’Unitat Popular-Poble actiu vol mostrar tot el seu suport a l’Assemblea No Més Blocs de l’Hospitalet en la defensa del territori i en la lluita contra la implementació del PDU Gran Via – Llobregat, que avui es concentrava a les portes del Departament de Territori i Sostenibilitat contra l’aprovació provisional del PDU Gran Via.

La CUP Poble Actiu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona també va demanar la reprovació de l’Informe de la Direcció de Serveis d’Urbanisme en relació al Pla Director Urbanístic de l’àmbit Gran Via-Llobregat. Un informe enormement parcial, incomplet i mancat de valoracions sobre aspectes imprescindibles per a la valoració d’aquest nou pla urbanístic.

La CUP Poble Actiu considera molt greu pretendre donar llum verda a un projecte que no contempla l’informe mediambiental estratègic, ni els riscos contemplats al mateix, sobretot pel que fa a la reserva de la biodiversitat d’ocells i altres espècies protegides, la contaminació atmosfèrica, el risc d’inundacions de la zona afectada, l’afectació de l’aqüífer i el perill de desaparició de l’activitat agrària.

La Candidatura d’Unitat Popular- Poble Actiu s’oposa fermament a la tramitació d’un informe que pretén fer-nos avançar cap a la realitat del PDU Gran Via. Lluny de plantejar la redacció del nou PDU com una oportunitat d’obrir la participació a la ciutadania i als barris de l’Hospitalet, la seva aprovació inicial ha estat marcada pel secretisme i l’exclusió. Considerem el PDU Gran Via un atac irreversible al patrimoni agrícola, a l’activitat agrària, a les aus protegides i l’equilibri ecològic del Delta del Llobregat.

Proposta de resolució al Parlament de Catalunya.

  1. Aturar cautelarment la tramitació de l’actual PDU Granvia davant la manca de consens popular i polític, així com de la suficient previsió i projecció de les conseqüències ambientals, ecològiques i sociodemogràfiques per al municipi de l’Hospitalet, de l’esmentat pla de desenvolupament urbà
  2. Reconsiderar i reformular el Planejament Urbanístic sobre l’Àrea Granvia –Llobregat tenint en compte, com a mínim, els següents aspectes:
  • Coordinar amb els treballs de formulació de la nova planificació urbanística metropolitana (PDU / POUM de l’Àrea Metropolitana de Barcelona) en tots els aspectes territorials, socials, econòmics i ambientals que incideixen sobre l’àmbit d’aplicació i l’àrea d’influència del Pla.
  • Incorporar un estudi de diverses alternatives d’ordenació de la Gran Via i els seus entorns immediats entre la Plaça Europa i l’Aeroport.
  • Incorporar un estudi socio-econòmic i ambiental de l’entorn consolidat i en transformació, que amb diversos escenaris raonats, permeti justificar i decidir les quanties de sostre i proporcions d’usos a ubicar sobre l’àrea del PDU.
  • Estudiar diverses alternatives d’ordenació física que permetin establir els objectius, controlar i coordinar la forma urbana a implantar.
  • Proposar una ordenació de l’espai agrícola de Can Trabal, que garanteixi la preservació d’aquest espai en el doble context de porta de l’Hospitalet al riu i de corredor verd entre Collserola i el Llobregat.
  • Obrir un procés participatiu amb la ciutadania de l’Hospitalet per tal de consensuar el desenvolupament urbanístic i finalitat dels usos d’un territori que representa entre el 8 i 10% del total de la superfície del municipi de l’Hospitalet.