A les 17 hores del 28 de març, comença el Ple municipal de l’Hospitalet de Llobregat, amb aquest ordre del dia (consulteu aquest enllaç). Durant aquest Ple del mes de març , CUP-Poble Actiu defensarà dues mocions conjuntes: una vinculada a la voluntat d’oferir suport i solidaritat a entitats i col·lectius. L’altra, d’àmbit local i relativa a la recuperació de la gestió directa de serveis públics, fins ara externalitzats al municipi.

MOCIÓ PER DONAR SUPORT  A LA PLATAFORMA DE VÍCTIMES DE L’ALVIA 04.155

La primera d’aquestes sorgeix a petició de la Plataforma de Víctimes de l’ALVIA 04155. Davant la manca de suport i col·laboració del Govern estatal i del Congrés dels Diputats, la plataforma que defensa l’esclariment de l’accident ferroviari on van morir 81 persones i 145 van resultar ferides, ha posat en marxa una campanya de recollida de suports institucionals a l’àmbit local. Des del nostre grup, seguint amb la nostra línia de solidaritat amb la lluita ciutadana i veïnal, hem donat suport a aquesta moció i finalment la resta de grups, a excepció del PP, també s’hi han sumat. Consulteu aquí el contingut de la moció sencera.

MOCIÓ PER LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE PARCS I JARDINS

La segona moció es presenta a iniciativa del grup municipal ICV-EUiA-Pirates. Sent aquesta una moció que encaixa perfectament amb la prioritat de CUP-Poble Actiu, per tal de fer possible la remunicipalització de tots els serveis públics externalitzats des d’aquest Ajuntament, el nostre grup municipal es va adherir i defensarà conjuntament el contingut de la moció que inclou els següents acords:

PRIMER.- Instar al govern municipal a la realització d’estudi sobre la viabilitat de la municipalització i gestió directa del servei de parcs i jardins, que inclogui la subrogació de la plantilla amb les mateixes o millors condicions laborals, amb termini per a l’emissió d’aquest estudi abans del mes de novembre del present any i, aquest, es comparteixi amb els grups municipals de l’Ajuntament.

SEGON.- Instar al govern municipal a crear una comissió especial integrada pels representants polítics en el ple de la corporació, a efectes de rebre informació periòdica relativa al compliment del contracte de parcs i jardins

TERCER.- Instar a organitzar una audiència pública a l’Hospitalet de Llobregat per sotmetre a informació i debat ciutadà el model de gestió del servei de parcs i jardins a la ciutat, que compti amb la presència de persones i col·lectius especialitzats en la qüestió, així com dels agents que actualment gestionen el servei.

QUART.- Instar al govern a avaluar i actualitzar amb participació plural i efectiva del pla director dels espais verds que es va aprovar l’any 2007 i del qual han passat els 10 anys que establia com termini per assolir les fites marcades al mateix.

CINQUÈ.- Instar al govern a debatre i consensuar el pla director de l’arbrat que està preparant l’actual equip de govern.

SISÈ.- Donar trasllat dels presents acords a FOMENTOS DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, a La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes, a les Associacions de Comerciants, a l’Associació per la Defensa del Patrimoni de l’Hospitalet Perseu, als Consells de Districte i al Consell de Ciutat.

Podeu consultar aquí el text sencer la moció per la municipalització del servei de parcs i jardins.