A continuació, compartim un recull dels punts que van ser sotmesos a votació durant el passat ple ordinari del mes de març de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat el dia 28/03/2017. Cal destacar que, durant la celebració de la sessió plenària, un grup de veïnes del barri de Santa Eulàlia van protestar pel procés de gentrificació, es a dir, per l’expulsió de les veïnes per la pujada de preus de lloguer i venda d’habitatges com a conseqüència de l’arribada de nous negocis i sobre tot del turisme, així com per les molèsties derivades d’aquest tipus de turisme intensiu.

De la mateixa manera, també destaquem la moció aprovada en solidaritat amb la Plataforma de víctimes del tren ALVIA 04155, tren que l’any 2013 va patir l’accident   on van morir 81 persones i 145 van resultat ferides de diversa gravetat, en la seva lluita per l’esclariment dels fets i per a la depuració de responsabilitats polítiques i jurídiques.

A la primera part del ple, aquesta on l’equip de Govern informa sobre les seves actuacions o sotmet a votació punts que són competència directa del ple municipal, es van aprovar tots els acords.  Per a consultar l’ordre del dia sencer, fes click a aquest enllaç.

PART RESOLUTÒRIA DEL PLE MUNICIPAL

 3 ACORD RELATIU A LA SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT A L’ASSOCIACIÓ “RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA»

Aprovat per unanimitat


4 ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ A LA PARCEL·LA SITUADA AL CARRER DE LA BOTÀNICA, NÚMERO 41 (GRAN VIA SUD) DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

Aprovat

A favor: CiU. PSC no adscrits

En contra: CUP-Poble Actiu

Abstenció: ERC, PP, ICV-EUiA-P, Cs


5 ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 16 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 55/2017, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

Aprovat

A favor: ERC, PSC, no adscrits

En contra: ICV-EUiA-P, Cs i CUP-Poble Actiu

Abstenció: CIU, PP


6. ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 19 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 56/2017, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aprovat

A favor: ERC, CUP-Poble Actiu PSC, ICV-EUiA-P,  i No adscrtits

En contra:  Cs,

Abstenció: CiU, PP,

MOCIONS CONJUNTES:
MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA PLATAFORMA DE VÍCTIMES DE L’ALVIA 04155.

Presentada per CUP-Poble Actiu, ICV-EUiA-P, Cs, PSC, CiU, ERC

Aprovada (text de la moció)

A favor: CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, ICV-EUiA-P, Cs, PSC, No adscrits, PP

En contra: acords 2 i 3 del PP


MOCIÓ PER SOLUCIONAR ELS PROBLEMES CAUSATS PER LES NOVES MESURES D’ACCÉS A L’ÀREA DE VIANANTS DEL MERCAT DE SANTA EULÀLIA.

Presentada per PP i CiU

Aprovada per unanimitat (text de la moció)


MOCIÓ PER LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE PARCS I JARDINS

Presentada per ICV-EUIA-P i CUP-Poble Actiu

Rebutjada (text de la moció)

A favor: CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, ICV-EUiA-P, PP a l’acord 2

En contra: PSC i PP (acords 1, 3-8), no adscrits

Abstenció: Cs


MOCIÓ PER A L’IMPULS LEGISLATIU DE L’AUTOCONSUM ELÉCTRIC I LA SOBIRANIA ENERGÉTICA.

Presentada per ERC i ICV-EUiA-P

Aprovada (text de la moció)

A favor: CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, ICV-EUiA-P, Cs, PSC, No adscrits, PP als acords 4 al 7

En contra: PP als acords 1-3

Abstenció:

MOCIONS INDIVIDUALS

 CIUTADANS

MOCIÓ PER FACILITAR ELS MECANISMES DE DEVOLUCIÓ DE L’INDEGUDAMENT INGRESSAT EN AQUEST AJUNTAMENT, PER L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA MUNICIPAL); EN COMPLIMENT DE LES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Aprovada per unanimitat (text de la moció)


 INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES

MOCIÓ D’HOMENATGE AL 88È ANIVERSARI DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA I PER UN PROCÉS CONSTITUENT CAP A LA REPÚBLICA FEDERAL PLURINACIONAL

Aprovada parcialment  (text de la moció)

A favor: ICV-EUiA-P, CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, no adscrits; PSC als acords 2, 3 5, i 7

En contra: PP, Cs dels acords 1 i 4;  PSC als acords 1, 4 i 6

Abstenció: Cs dels acords 3, 6 i 7


MOCIÓ PER LA GRATUÏTAT DELS CONCERTS DE LES FESTES DE PRIMAVERA

Rebutjada (text de la moció)

A favor: CUP-Poble Actiu, ICV-EUIA-P, CiU, ERC, PP (mensy acord 2)

En contra: PSC, No adscrits, PP a l’acord 2

Abstenció: Cs


PARTIT POPULAR

MOCIÓ PERQUÈ ES PRENGUIN LES MESURES OPORTUNES PER NETEJAR ELS GRAFITIS DE LA CIUTAT

Aprovada (text de la moció)

A favor: CiU,  ERC, Cs, PSC, PP i no adscrits

En contra: ICV-EUiA-P

Abstenció: CUP-Poble Actiu


MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA OFICINA MUNICIPAL D’ASSESSORAMENT I SUPORT ALS PROPIETARIS DE VIVENDES, LOCALS I SOLARS AFECTATS PER OCUPACIONS IRREGULARS

Aprovada (text de la moció)

A favor: PP, PSC, Cs, CIU

En contra: CUP-Poble Actiu, ICV-EU-A-P, ERC i No adscrits


MOCIÓ PER INSTAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A INCLOURE LES NOVES DELEGACIONS A L’EXTERIOR DINS DE LES D’ESPANYA

Ni aprovada ni rebutjada; es queda en empat tècnic (text de la moció)

A favor: PP, Cs

En contra: CiU, ERC, ICV-EUIA-P, CUP-Poble Actiu

Abstenció: PSC i No adscrits


ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MOCIÓ PER OFERIR SUPORT, ASSESSORAMENT I FORMACIÓ A LES ENTITATS DE L’HOSPITALET

Aprovada per unanimitat (text de la moció)


MOCIÓ PER IMPULSAR EL FOMENT DE LA MÚSICA EN DIRECTE A L’HOSPITALET

Aprovada (text de la moció)

A favor: CUP-Poble Actiu, no adscrits, CiU, ERC, ICV-EUIA-P. Cs als acords 2, 3, 4; PSC

En contra: PP a l’acord 1; Cs a l’acord 1


CONVERGÈNCIA I UNIÓ

MOCIÓ SOBRE L’ASSETJAMENT ESCOLAR PER RAONS D’ORIENTACIÓ I/O IDENTITAT SEXUAL

Aprovada per unanimitat (text de la moció)


MOCIÓ PER GARANTIR LA SEGURETAT DELS CARRILS BICI.

Aprovada per unanimitat (text de la moció)


MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM

Rebutjada (text de la moció)

A favor: CUP-Poble Actiu, Ciu, ERC, ICV-EuiA-P i no adscrits

En contra: PP, PSC, Cs


MOCIÓ PER MILLORAR LA MOBILITAT ENTRE L’HOSPITAL DE BELLVITGE I L’ICO

Aprovada per unanimitat (text de la moció)