El 8 d’abril és el Dia Internacional del Poble Gitano. A l’Hospitalet de Llobregat viuen diverses comunitats gitanes. Aquestes formen part de la nostra història compartida i aporten un patrimoni cultural que cal posar en valor, també des de les institucions. És per això que des del grup municipal CUP-Poble Actiu hem preguntat al Govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet, sobre els actes previstos a la ciutat per commemorar aquesta celebració del Poble Gitano. Cap. «Només es farà alguna acció a xarxes socials, per recordar aquest Dia Internacional». Aquesta va ser la resposta de l’equip de Govern.

Per això, des de la CUP-Poble Actiu l’Hospitalet, a més a més de felicitar als nostres veïns i veïnes d’ètnia i cultura gitana i sumar-nos a l’alegria de la celebració d’aquest Dia Internacional que recupera i posa en valor el patrimoni lingüístic, cultural i històric del Poble Gitano a Catalunya, volem presentar una moció al proper Ple, per tal d’assolir el compromís de l’equip de Govern amb aquesta celebració per l’any vinent, 2018, al temps que recollim el contingut d’una altra moció aprovada a Barcelona  i Sant Adrià del Besos. Instar al Departament d’Ensenyamanet de la Generalitat a incloure dins de l’assignatura d’Història i/o el currículum escolar a les aules, la història i cultura del Poble Gitano.

A continuació compartim el contingut d’aquesta moció que presentarem al Ple municipal del dia 25 d’abril de 2017:

MOCIÓ PERQUÈ LA HISTÒRIA DEL POBLE GITANO DE CATALUNYA SIGUI INCLOSA EN EL CURRÍCULUM ESCOLAR

El primer document que testimonia l’arribada de persones gitanes a terres catalanes data del 26 de novembre de 1415. Alfons V, que aleshores era Duc de Girona i que més tard va ser rei d’Aragó, va signar a Perpinyà una carta de recomanació a “Tomàs, fill del duc Bartomeu de Sabba, de l’Índia Major d’Etiòpia” que l’autoritza a viatjar i visitar la tomba de l’apòstol Sant Jaume a Compostel.la, així com altres santuaris.

L’any passat, 2016, en motiu dels 600 anys de l’arribada de la primera persona gitana a terres catalanes, el govern de la Generalitat de Catalunya i els representants del Poble Gitano varen organitzar un conjunt d’accions amb el lema “600 anys del Poble Gitano a Catalunya. Un poble dins d’un país”. En el marc d’aquesta commemoració es varen realitzar un conjunt d’activitats per promoure la cultura i els valors del Poble Gitano com a part íntegra de la cultura catalana; i que serveixin per facilitar el coneixement i la sensibilització de la societat en general vers la cultura gitana.

Cal tenir en compte que en els 600 anys d’història del Poble Gitano a Catalunya, han rebut situacions de persecució i discriminació, que han contribuït a generar un estigma pel simple fet de tenir una altra cultura, un altre idioma i unes altres costums. Malgrat els 600 anys de presència a Catalunya, la història del Poble Gitano encara avui és una història desconeguda per la majoria de la població. Aquest desconeixement de la història del Poble Gitano com a part de la història de Catalunya, dificulta el seu reconeixement com a ciutadans de ple dret a Catalunya, així com oblida les seves contribucions a la riquesa del nostre país.

Atès que l’article 42 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu apartat 7, estableix que els poders públics han de garantir el reconeixement de la cultura del Poble Gitano com a salvaguarda de la realitat històrica d’aquest poble.

Atès que el Parlament de Catalunya va reconèixer el 2007 la persecució i genocidi del Poble Gitano al llarg de la història, i es va comprometre a treballar perquè s’apliquin polítiques incloents, efectives i decidides amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat d’oportunitats dels  membres del Poble Gitano a Catalunya i el reconeixement i el manteniment dels seus trets culturals i identitaris.

Atès que el dia 8 d’abril de 1971 es va celebrar el Primer Congrés Internacional del Poble Gitano, on es van reunir gitanos de 25 nacionalitats diferents, i on es va acordar la bandera i l’himne gitanos, i es va proposar a les Nacions Unides que es reconegués com a poble transnacional multiestatal.

Atès que la història del Poble Gitano data de 600 anys de convivència a Catalunya i, per tant, forma part de la riquesa de la història de Catalunya.

Atès que l’educació és un àmbit fonamental per promoure la convivència i el respecte a la diversitat.

El grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat proposa els següents acords al ple municipal:

PRIMER.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret al departament d’Ensenyament, a que inclogui al currículum educatiu la història del Poble Gitano com a part de la història de Catalunya.

SEGON.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret al departament d’Ensenyament, a la creació d’una comissió de treball que porti a terme la recerca de material necessari que reculli la història i cultura del Poble Gitano a Catalunya. Aquesta comissió haurà de col·laborar conjuntament amb les entitats i institucions representatives del poble gitano per l’elaboració d’aquest material curricular, sent la proposta final consensuada.

TERCER.- Instar al Govern municipal a instaurar la commemoració institucional en l’àmbit local de l’Hospitalet l’8 d’abril, el Dia Internacional del Poble Gitano i a col·laborar en el disseny del programa de celebració d’aquest 8 d’abril amb les entitats i/o associacions que treballen al àmbit de la cultura i historia del poble gitano a la nostra ciutat com ara Associació Gitana Lachó Bají Calí, al barri del Gornal, o  la Fundació Privada Pere Closa, als Blocs Florida (Florida-les Planes).  Així com a participar en representació de la ciutat de l’Hospitalet  en l’agenda catalana de celebració del Dia Internacional del Poble Gitano.

QUART.- Traslladar aquests acords al Departament d’Ensenyament del Govern de la Generalitat de Catalunya, als partits amb representació al Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis Catalana, a la Associació Catalana de Municipis, a la FAGiC, la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, i a entitats que treballen al àmbit de la cultura i historia del poble gitano a la nostra ciutat com ara l’Associació Gitana Lachó Bají Calí, al barri del Gornal, o  la Fundació Privada Pere Closa, als Blocs Florida (Florida-les Planes).