El passat 25 de juliol va tenir lloc la sessió de juliol del Ple de l’Hospitalet. Durant la primera part del Ple, la corresponent a les comissions de Presidència i Drets i Territori, el debat es va centrar sobre la decisió del Govern de cessar i anomenar a diferent personal de confiança, a diferents llocs destacats dins de l’organigrama municipal. Concretament, amb el cessament de Rosa María Alarcón com a cap de Gabinet d’Alcaldia, per a convertir-la en Directora de Gabinet d’Alcaldia, amb una considerable pujada del sou, arribant fins als 83.000 euros bruts/anuals. També, amb el nomenament de Cristobal Plaza Lao, com assessor de nivell 1, lloc d’assessor disponible fins aquell moment. Aquest nou assessor, cobrarà uns 63.000 euros bruts anuals i treballarà al Districte VI Bellvitge-Gornal.

Tot i que aquestes decisions no es voten al Ple, aquesta va ser la postura del nostre grup municipal explicada pel nostre portaveu, Khristian Giménez:

En l’apartat de les mocions dels grups municipals, l’absència del regidor Iván Nieto, del grup ICV-EUiA-Pirates, per una qüestió de salut, va condicionar parcialment el resultat de les votacions, tensant especialment la situació a la votació de la moció del PP sobre la declaració del Referèndum del proper 1O, com a il·legal i antidemocràtic.

A aquest enllaç pots consultar l’ordre del dia del ple de juliol 2017 i a continuació, el detall de les votacions a les mocions i enllaços a tots els texts.

MOCIONS CONJUNTES

ICV-EUiA-PIRATES, CUP-PA amb adhesió de CIUTADANS

23) MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ APROVADA AL PARLAMENT SOBRE L’ATURADA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC GRANVIA-LLOBREGAT I PER UN URBANISME SOSTENIBLE (Va quedar sobre la taula)

ERC, CiU, CUP-PA

24) MOCIÓ PER A REFERMAR EL COMPROMÍS MUNICIPAL AMB EL “REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT”.

Aprovada

Vots a favor: CUP-Poble Actiu, ERC, CiU, ICV-EUIA-Pirates, PSC i no adscrits

Vots en contra: Ciutadans i PP

Presentació de la moció, per part del portaveu de CUP-Poble Actiu, Khristian Giménez:


 PSC amb adhesió de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, ERC I CiU

25) MOCIÓ PER LA QUAL ES PROPOSA L’ADHESIÓ AL DOCUMENT DE RECONEIXEMENT I COMPROMÍS IMPULSAT PER LA COMISSIÓ PROMOTORA RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA.

Aprovada per unanimitat


PSC amb adhesió d’ERC I CiU

 26) MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT, DE LA UNESCO.

Aprovada per unanimitat

CIUTADANS amb adhesió del PP

 27) MOCIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE MESURES URGENTS PER A GARANTIR LA CONVIVÈNCIA A L’ENTORN DEL PARC DELS OCELLETS (LA FLORIDA).

Aprovada

Vots a favor: Ciutadans, PP, ERC, CiU, PSC i no adscrits

Vots en contra: CUP-Poble Actiu. Abstenció: ICV-EUiA-Pirates

Explicació del vot contrari de CUP-Poble Actiu a les mesures proposades amb la moció de Ciutadans i el PP, sobre aquest tema:


MOCIONS INDIVIDUALS

CIUTADANS

28) MOCIÓ PER A SUSPENDRE DE FORMA CAUTELAR LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA MUNICIPAL), EN APLICACIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL TC NÚM. 59/2017 DE DATA 11 DE MAIG 2017.

Aprovada per unanimitat


 ICV-EUiA-Pirates :

29) MOCIÓ PER REDUIR L’EXPOSICIÓ DE LA POBLACIÓ I EL MEDI AMBIENT A DISRUPTORES ENDOCRINS.

Rebutjada

Vots a favor: CUP-Poble Actiu, ERC, CiU, PP (menys abstenció acord 3), Ciutadans,

Vots en contra: regidors no adscrits i PSC

(amb la particularitat de sumar menys vots, donada l’absència d’algú regidor del PP, durant la votació).


 30) MOCIÓ SOBRE LA REGULACIÓ DEL LLOGUER I LA CREACIÓ D’INSTRUMENTS DE CONCERTACIÓ ECONÒMICA AMB ELS ENS LOCALS PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES DESTINATS AL LLOGUER. (Va quedar sobre la taula)

 

PARTIT POPULAR

31) MOCIÓ DE REBUIG AL REFERÈNDUM IL·LEGAL I ANTIDEMOCRÀTIC.

Ni aprovada ni rebutjada (per segon mes consecutiu)

Vots a favor: 7 (PP + Ciutadans)

Vots en contra: 7 CUP-Poble Actiu, CiU, ERC + Rafael Jiménez (regidor no adscrit)

Abstencions: PSC + Cristina Santón (regidora no adscrita)


 32) MOCIÓ PER A REGLAMENTAR UNA NORMATIVA ESPECÍFICA PER ALS SEGWAYS, RODES ELÈCTRIQUES, PATINETS A MOTOR O TRICICLES.

Aprovada

Vots a favor: tots menys l’abstenció de CUP-Poble Actiu


ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

33) MOCIÓ PER LA REMODELACIÓ DEL CARRER MAJOR.

Aprovada per unanimitat


34) MOCIÓ PER A LA DEROGACIÓ DE L’ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL PER A LA DESPENALITZACIÓ DEL DRET DE VAGA.

Aprovada parcialment. (Tots els acords, menys la esmena feta des de CUP-Poble Actiu i acceptada des d’ERC com a un tercer acord: Instar al Govern de l’Estat a implementar les mesures necessàries per a declarar nul·les les sentències emparades en aquest article i generar la indemnització corresponent i la finalització de penes de privació de llibertat, si s’escau)

Vots a favor:  CUP-Poble Actiu, ERC, ICV-EUiA-Pirates, CiU (acords 1, 2 i 4), PSC (acords 1, 2 i 4), no adscrits (acords 1, 2 i 4)

Vots en contra: PP + Ciutadans


35) MOCIÓ PER LA PROMOCIÓ DE MESURES DAVANT L’ALÇA DELS PREUS AL MERCAT DE LLOGUER D’HABITATGES.

Aprovada parcialment. Acords 1, 2  i 3

Vots a favor: CUP-Poble Actiu, ERC, ICV-EUiA-Pirates, PSC (acords 1, 2, 3 i 6), no adscrits (acords 2 i 6)

Votem a favor de la proposta, tot i entendre que des dels Ajuntament, podem anar molt més enllà per a incidir en el preu dels lloguers.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

36) MOCIÓ PER A REDUIR L’IVA DELS SERVEIS FUNERARIS.

Aprovada amb el únic vot en contra del PP


37) MOCIÓ PER PERMETRE QUE LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DE MALALTS PUGUIN DEIXAR MATERIAL INFORMATIU ALS CENTRES SANITARIS DE LA CIUTAT.

Aprovada per unanimitat


38) MOCIÓ PER INTRODUIR UNA NOVA TARIFA ALS POLIESPORTIUS DE LA CIUTAT.

Aprovada per unanimitat


 CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

39) MOCIÓ PER A REVISAR LA BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI), DELS IMMOBLES PROPIETAT DE L’ESGLÉSIA I UTILITZATS PER A REALITZAR ACTIVITATS ECONÒMIQUES, A L’HOSPITALET.

Aprovats tots els acords, a excepció del relatiu als trasllats.

Vots a favor: CUP-Poble Actiu, ERC, ICV-EUiA-Pirates, Ciutadans, Ciu (acords 1, 2 i 3), PSC (acords 1, 2 i 3), regidors no adscrits (acords 1, 2 i 3)

Vots en contra: PP, PSC (acord 5 -trasllats-), CiU (acord 5 -trasllats-), regidors no adscrits (acord 5 -trasllats-).

Acords:

PRIMER.- Instar al Govern local a obrir expedients de revisió i comprovació a tots els immobles de l’Església Catòlica i les seves congregacions, a l’Hospitalet de Llobregat, per tal de definir  l’ús i activitat que es fa a cadascun d’aquests i identificar tots aquells edificis on hi hagi activitat econòmica.

SEGON.- Instar al Govern local a obrir expedients de revisió tributària i comprovació de tots els centres educatius de la ciutat amb titularitat privada adreçats a garantir la correcta aplicació de les exempcions fiscals vigents, en funció de l’espai certificat des de la Generalitat com a educació concertada i la que no és educació obligatòria ni subvencionada; i corregir si escau l’aplicació tributaria per a la correcta recaptació d’impostos.

TERCER.- Instar al Govern local a obrir expedients de revisió i comprovació de la situació tributaria de tots els edificis al municipi (esmena d’addició del PSC: amb activitat educativa) que compten amb exempcions fiscals degut a la seva activitat o titularitat (fundació, ens sense ànim de lucre…) i corregir, si escau, aquestes exempcions.

 QUART.- Instar al Govern a donar compte a tots els grups municipals de l’Ajuntament de l’Hospitalet del resultat de les revisions, sobre els edificis dins del municipi amb exempcions fiscals, respecte a la seva titularitat i a les activitats que s’hi realitzin i que han estat exposades als acords anteriors d’aquesta pròpia moció.

CINQUÈ.- Donat trasllat d’aquests acords als centres educatius Joan XXIII, Pare Enric d’Ossó, Pineda, Xaloc, Sant Josep Obrer, Sant Jaume i Tecla Sala de l’Hospitalet, a l’Arquebisbat de Barcelona, a la Nunciatura Apostòlica a Espanya i a l’Associació Catalunya Laica.