«Aquest és un Ple ordinari, així està convocat, però és un Ple que té lloc en un moment de màxima excepcionalitat». Amb aquestes paraules, el regidor de CUP-Poble Actiu l’Hospitalet va explicar com es vivia des de l’assemblea del grup municipal en continuar amb la normalitat municipal, mentre l’alcaldessa i l’equip de Govern no es posicionen clarament contra l’aplicació de l’article 155 i contra les detencions polítiques dels presidents d’Òmnium Cultural i l’ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Tal com li vam demanar quatre grups de l’oposició municipal mitjançant aquesta carta.

Després de defensar amb una lectura col·lectiva la moció conjunta:  ‘Moció de condemna a la actuació desproporcionada i la brutalitat policial, la repressió de l’Estat contra les institucions catalanes, i per la defensa del diàleg i la mediació internacional’, els portaveus d’ERC, CiU-PdCat, Canviem LH (ICV-EUiA-Pirates) i CUP-Poble Actiu, van abandonar el ple municipal com a rebuig davant la manca de fermesa contra l’aplicació del 155 i la manca condemna per part del PSC, PP i Ciutadans de les detencions dels Jordis.

Ja al carrer, a les portes de l’Ajuntament, un grup de veïnes juntament amb els representants dels grups municipals i de les entitats sobiranistes a la ciutat, van llançar crits de llibertat contra l’empressonament dels pressidents de l’ANC i Òmnium Cultural.

La primera part del ple municipal d’octubre 2017, es van donar compte de diversos assumptes i es van aprovar diversos acords de Govern, tot i el vot negatiu de CUP-Poble Actiu i la abstenció majoritària per part de la oposició. En les seves intervencions, Khristian Giménez, portaveu de CUP-Poble Actiu va demanar la llibertat de totes i tots els presos polítics a l’estat espanyol ( els Jordis, però també els joves d’Altsasu, l’Alfon i tants altres…) i va rebutjar la repressió policial i l’atac a la sobirania del poble català amb el 155.

A continuació fem un recull amb aquests punts i el posicionament i argumentació davant cadascú per part del grup municipal CUP-Poble Actiu:

  1. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚMERO 6855/2017, DE DATA 19 DE SETEMBRE, APROVANT UNA SEGONA DESPESA PER IMPORT MÀXIM DE 9.246,90 EUROS PER COBRIR L’EMERGÈNCIA QUE ES VA PRODUIR A L’AVINGUDA MIRAFLORES 84 DE L’HOSPITALET, EL PASSAT DIA 6 DE GENER DE 2017. (EXP. 9023/2017). Assabentades

2. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 7033/2017, DE 22 DE SETEMBRE, RELATIU AL CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL. (EXP. 2387/2017). Assabentades

3. ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT DE MUTACIÓ A TIPUS DOCENT D’UN EQUIPAMENT UBICAT A L’ANTIGA FÀBRICA TÈXTIL GERMANS ALBERT, AL CARRER RODÉS, 46-58 (L’HOSPITALET DE LLOBREGAT) (EXP. 25137/2017).       En contra

Des de el grup municipal CUP-POBLE ACTIU de L’Hospitalet, no donem credibilitat a les iniciatives del Govern de la ciutat.

Els recents antecedents parlen per si sols. Primer va ser el “regal” de l’antic edifici dels jutjats de l’Hospitalet, a la multinacional de l’ensenyament privat “Grupo Planeta” o Ca l’Esquena Cremat a la “Fundació Jaume Balmes”. Després l’enderrocament de l’edifici “El Coro”, sumant la deixadesa de les masies que encara estan dempeus com Can Rigalt, Cal Traval i Cal Masover Nou. La realitat ens demostra que la protecció del patrimoni per part del PSC-PSOE, és pràcticament nul·la.

Fa dos mesos es va dur a terme una altre iniciativa del Govern per tal d’arranjar el carrer Major de la ciutat, per problemes d’inundació del propi carrer. Actualment, quan plou es segueix inundant, això sí, s’ha aprofitat per enderrocar dos edificis de l’any 1788. Ara sembla que es pretén, sota la requalificació de l’antiga fàbrica Germans Albert, canviar un equipament social, que passaria a ser per a usos docents, sense especificar si es tracta d’un altre cessió a empreses privades, deixant la nostra ciutat de nou, sense un espai amb un gran potencial d’ús social i comunitari.

Entenem que no és convenient fer aquest canvi d’usos en unes instal·lacions que estan qualificades dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA) i creiem absolutament prioritari disposar de més espais d’ús comunitari, per a les veïnes de Sant Josep, tal i com va ser qualificat en el seu moment aquest espai.

La ciutat no és un negoci, sinó un espai on viure les veïnes.

4. ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE CONCRECIÓ D’EQUIPAMENT I DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS DE L’ESCOLA “PACO CANDEL”. (EXP.25968/2017). A favor

Escola Paco Candel en barracons encara a la ciutat

 

Es tracta d’una aprovació inicial que s’ha de transmetre a la Generalitat, qui l’ha d’aprovar definitivament i publicar al DOGC. Un cop aprovada i publicada s’estableix una durada de com a màxim 36 mesos (tramitació llicència d’obres i construcció). El projecte de planificació urbanística ja s’ha redactat de manera que si cal ampliar l’escola, per fer-la institut, no calgui modificar el projecte. Com a mínim, veiem que la cosa va endavant i ens sembla encertada la previsió de fer el projecte pensant en una possible futura ampliació.

5. ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE CONCRECIÓ D’ÚS I DE LES CONDICIONS D’EDIFICACIÓ D’UN EQUIPAMENT PRIVAT SITUAT AL CARRER FERRAN I CLUA, 12-24 (ENTRE ELS CARRERS PUJÓS I FORTUNY) (RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS) AL BARRI DE COLLBLANC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP.26053/2017). En contra

Tal i com hem dit molts cops en aquest Ple. A l’Hospitalet existeix un greu problema de densitat de població i d’habitatge. Molt visible i palpable, als barris del Nord de la ciutat.

L’aprovació d’aquest acord camina en direcció contraria al nostre posicionament polític, sobre l’espai públic i l’habitatge. No aporta cap solució a aquestes problemàtiques. Per a nosaltres, aquestes polítiques suposen posar una autèntica catifa vermella, des de les institucions locals, a models de negoci immobiliari basats en el totxo i els nínxols de mercat de les bombolles immobiliàries a la ciutat, com l’actual bombolla del preu de lloguer. Realitat que fa impossible a un estudiant mig de l’Hospitalet, accedir a un lloguer a preu raonable i just.

Barcelona, i també l’Hospitalet de Llobregat com a ciutat fronterera, es troben al mig d’enormes processos de gentrificació i turistificació. Es tracta de la invasió per part de la indústria turística i dels voltors dels fons d’inversió, als municipis, en forma de noves promocions immobiliàries. I amb la seva activitat, fan fora a les veïnes, als comerços de tota la vida i a un model de vida de barri, per a que hi entrin en escena models de negoci especulatius, amb models neoliberals de màxims beneficis, amb el menor cost econòmic possible. Models que canvien per sempre qui i com es viu als barris de la nostra ciutat.

En aquest context, cal destacar també, que actualment també s’està formant una bombolla estudiantil a Barcelona. No la bombolla educativa que ens agradaria a CUP-Poble Actiu, fruit de la veritable universalització a l’accés a la educació, tant secundària com universitària… una bombolla d’estudiants estrangers, amb prou recursos econòmics, atrets per la cada cop més creixent oferta formativa privada en graus, màsters, postgraus, en universitats, escoles de negocis, centres formatius, etc… Un model igualment intensiu, on la «ciutat façana» del model turístic de Barcelona, que sembla que l’Ajuntament de l’Hospitalet vol assumir també com a pròpia també, hi juga un paper molt clar, per sobre de l’atracció pròpia de l’oferta acadèmica.

Per tot això, no podem votar a favor i mostrem el nostre rebuig a posar facilitats a projectes i negocis privats, que tindran un impacte als barris de la nostra ciutat, degut al caire de la seva activitat.

6. ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE L’1% DE RETRIBUCIONS PER A L’EXERCICI 2017, PEL PERSONAL EVENTUAL. (EXP.24096/2017). En contra

Quan analitzem aquest tipus d’acords, a la CUP-Poble Actiu lo primer que pensem no és en que un 1% és una pujada mínima… pensem en el punt de partida i en la distància que hi ha entre aquests sous i una xifra de referència com és la renda familiar disponible bruta per habitant a l’Hospitalet, fixada en 16.500 euros al 2014 (últimes dades disponibles de l’IDESCAT). (Ens hagués agradat tenir com a referència el salari mitjà a la ciutat, però segons ens ha confirmat el sindicat UGT L’H, sembla que no es tan senzill de trobar… aprofitem per a demanar als responsables municipals si ens poden facilitar aquesta informació tant rellevant…).

En primer lloc, i partint des de la nostra pròpia realitat de comptar amb una assessora del grup municipal, som conscients que aquests llocs de feina són llocs privilegiats per les seves característiques i també per les seves condicions laborals.

Estem parlant de sous de més de 74.000, 64.000, 51.000, 40.000 i 33.000 euros bruts a l’any respectivament, segons el seu nivell. Un import total de tots els assessors/es actuals, que ascendeix a més de 915.000 euros bruts a l’any, de diners públics.

Per a la CUP-Poble Actiu és important visibilitzar que és molt contraproduent que les persones que s’encarreguen d’analitzar i trobar solucions a les problemàtiques de la ciutat (com haurien de ser els assessors) i essent la pobresa i la precarietat laboral, problemàtiques cabdals a l’Hospitalet de Llobregat, cobrin tant per sobra de la resta de les nostres veïnes. Es una qüestió de poder empatitzar mínimament amb el conjunt de la població i especialment amb la gent sense recursos, però també cal afrontar la vida des d’una posició no privilegiada per a poder entendre en realitat com va la vida. Perquè, com defensa aquella màxima del feminisme i que fem pròpia, “allò personal és també polític”.

Per tot això, en la mesura de les nostres possibilitats, hem tractat de fixar un màxim intern de remuneració tant per l’assessora del nostre grup municipal, fixat en 2,5 SMI (salari mínim interprofessional), com pel nostre regidor/portaveu, que cobra la meitat d’aquests 1.500 euros aprox (per la seva dedicació parcial al càrrec de portaveu del nostre grup municipal). Uns salaris dignes, d’acord amb les necessitats personals i de la vida del nostre personal eventual, però que permet compartir les mateixes problemàtiques que qualsevol treballador/a afronta en aquest escenari d’economia neoliberal actual. Sense aquest tipus de renúncia als privilegis, la política es converteix en una gestoria dels assumptes públics, i des de la CUP-Poble Actiu ens hi oposarem sempre, a aquesta visió de la política institucional.

7. ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I EL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, PER ALS ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI, CURS 2016-2017, PER LA QUANTITAT DE 1.404.997,58 €. (EXP.24876/2017). A favor

Del punt 8 al 17, ACORDS RELATIUS A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓNS PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Com sempre fa CUP-Poble Actiu respecte a aquestes sancions, el grup es va abstenir.

18. ACORD RELATIU A VALIDAR I RECONÈIXER LES OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT, PER UN IMPORT DE 2.948,52 EUROS, IVA INCLÒS, CORRESPONENTS ALS SERVEIS DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS DEL MERCAT DE LA FLORIDA REALITZAT PER ORONA, S. COOP (EXP. 14586/2017). En contra

 

En relació a aquest acord, només intentarem traduir allò que representa:

No es van fer les coses bé, en el seu moment, i ara es tracten de resoldre… Sembla que algun responsable polític va fer un encàrrec del manteniment dels ascensors del Mercat de La Florida per tres mesos, tirant pel dret… i ara diversos departaments tenen que fer un esforç per justificar aquestes despeses i vincular-les als comptes públics d’aquest any.

No ho diem nosaltres. Reproduirem extractes dels informes d’intervenció municipal i de l’assessoria jurídica d’aquest Ajuntament:

–       Intervenció afirma que:

  • No li consta que s’hagués incoat en el seu moment expedient de contractació pels serveis que s’indiquen.
  • Tampoc li consta que s’hagués efectuat en el moment procedimental oportú, acte interventor de fiscalització formal de la despeses sobre document comptable AD o ADO.
  • I manifesta que no és el moment procedimental oportú per a procedir a la fiscalització formal de la despeses que inclou l’expedient que s’informa.

–       L’informe signat per l’assessoria jurídica diu:

  • Les factures per import de 2.498 euros haurien d’haver-se tramitat com a contracte menor, tal com estableix la nomativa vigent.
  • Que l’article 28 determina la impossibilitat dels ens del sector públic de CONTRACTAR VERBALMENT, tret que el contracte tingui caràcter d’emergència (no sembla aquest el cas).
  • I que tot això, contempla la responsabilitat disciplinària del personal i la responsabilitat patrimonial de les autoritats i personal al servei de l’adminsitració pública derivada de les seves actuacions en matèria de contractació administrativa (disposició addicional dinou del RDL 3/11 de 14 novembre) pel qual s’aprova Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (sense perjudici de les responsabilitats administratives dels funcionaris i/o autoritats en què poguessin haver incorregut per aplicació dels articles 36 i 27 de la llei 40/2015, del règim jurídic del sector públic).
  • I conclou que el motiu de portar al Ple aquest acord és assolir un reconeixement extrajudicial de crèdits com a conversió dels contractes nuls de ple dret objecte del present informe.

Amb totes aquestes afirmacions, entenem que s’ha fet un contracte verbal irregular. Es així? Va ser el Tinent d’Alcalde o la Directora d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i regidor Districte IV (José Castro o Blanca Atienza), els responsables polítics? qui va fer aquest acord verbal? A qui es podrien aplicar les mesures disciplinàries de les quals parla l’informe de l’assessoria jurídica? Ho diem perquè  son els dos noms que signen els informes i providències de regularització, inclosos a l’esmentat expedient. Assumiren les seves responsabilitats políticas per aquesta errada o ens tornarà a renyar i/o alliçonar, com acostuma a fer a cada Ple d’aquest Ajuntament?

Ara, per tal de pagar la feina feta per aquest proveïdor extern, ens cal fer un tripijoc legal… Doncs no serà amb el nostre vot. De nou queda palès el tipus de gestió política a la que malauradament ens té massa acostumades, el PSC de l’Hospitalet de Llobregat.

MOCIONS CONJUNTES

A aquest ple, només van participar al bloc de les mocions conjuntes amb dues, deixant, els grups sotasignants de la carta de rebuig al 155, sobre la taula la resta de mocions individuals i la majoria de les conjuntes també.

Així, només van participar en la votació de la moció que no van recolzar:

MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D’EMERGÈNCIES

CUP-Poble Actiu va votar per separat els acords argumentant així aquesta posició política:

Per descomptat, CUP-Poble Actiu se suma a rebutjar els atemptats i a traslladar tota la nostra solidaritat a les víctimes i a les seves famílies i amigues. Això per avançat.

Però per a nosaltres, és important igualment incloure, quan parlem d’aquests atemptats, el rebuig a les guerres imperialistes i/o contrarevolucionàries, que s’estan donant a tot l’Orient Mitjà, i en las quals malauradament, hi participem com a Estat, per formar part de l’OTAN, d’una manera molt més directe des de la imperdonable cimera de les Açores.

No podem legitimar les represàlies amb accions militars que tindran conseqüències sobre població civil innocent, condemnant sense matisos tal i com plantegen els acords d’aquesta moció.

Però sobretot, no podem legitimar algunes accions dels Mossos d’Esquadra. Per al nostre grup, la seva actuació no va ser ni molt menys exemplar. Abatre (eufemisme utilitzat habitualment pels cossos de seguretat i els exèrcits) i matar al presumpte terrorista Younes Abouyaaqoub, va ser totalment desproporcionat al nostre entendre. Tampoc entenem com és possible que no hi hagi més veus que defensin els drets humans, denunciant que no calia matar a sang freda a una persona, que es trobava rodejada d’efectius policials. El tiroteig contra el sospitós, va ser totalment injustificat. No entenem com no va ser possible la seva detenció, ni tampoc com alguna part de la ciutadania aplaudia aquesta mort.

De la mateixa manera, amb el nostre suport a aquesta moció, no podem obrir la porta a legitimar social i políticament un augment dels mitjans policials/antiterroristes. No estem disposades a perdre llibertats, envers una presumpta idea de seguretat, la qual no compartim.  Sense lluitar contra la pobresa i l’atur, sense abandonar les actituds eurocentristes i la pertinença a l’OTAN, no podrem avançar cap a una millor inclusió social i cap a la millora de la convivència a Catalunya, però també de les nostres relacions internacionals.