Demà 22 de desembre de 2017, es celebra la sessió ordinària i mensual del Ple municipal. Però fa mesos, tanmateix, que l’activitat al Ple municipal no té res d’ordinària. Des de que l’Estat Espanyol va desplegar la seva repressió judicial, policial i política, contra els anhels de sobirania del poble català els dies previs al referèndum, continuem en una situació d’excepcionalitat.

Encara tenim persones empresonades per raons polítiques, encara continuen les amenaces judicials contra qui reivindica el mandat popular de l’1 d’octubre, encara el 155 segueix intervenint les nostres institucions i fins i tot les nostres vides. Per això, davant d’aquest escenari, l’assemblea CUP-Poble Actiu ha decidit que tornarem a abandonar el Ple, tal i com hem fet durant els últims 3 mesos. Ho farem un cop finalitzada la primera part, corresponent a la part resolutòria del Ple,  on existeix la possibilitat d’incisidir en els resultat dels dictàmens proposats pel Govern municipal, i també després de defensar dues mocions conjuntes que hem considerat prou importants com per a proposar-hi la seva presentació (Demanar un carrer i suport concret institucional per a la Plataforma Pedro Álvarez al 25è aniversari de l’assassinat; i donar veu a les demandes de les mobilitzacions veïnals contra la zona blava i verda (AIRE), al barri de Can Serra).

En concret, parlem d’una primera part on es votarà l’aprovació inicial dels pressupostos 2018. Un punt prou important que el Govern local ha decidit portar a un Ple convocat el dia després de les eleccions del 21-D, just abans de Nadal. Cal destacar que els grups municipals (al menys nosaltres) de l’oposició només hem comptat amb 7 dies per a la revisió de la documentació associada als pressupostos. (En aquest enllaç una síntesis aportada pel Govern local). Una manca de temps que fa impossible desenvolupar una tasca seriosa de revisió i fiscalització, amb detall i que també volem denunciar públicament.

També necessita aprovació el nomenament del nou Director dels mitjans públics de l’Hospitalet de Llobregat, un cop ha finalitzat el procés de mesos per a la seva selecció. Si tres quartes parts del Ple vota a favor de la proposta, serà l’Òscar Sànchez, periodista de la ciutat que fins ara dirigia els mitjans públics del Prat de Llobregat.

A continuació, compartim el contingut de les dues mocions conjuntes que presentarem:

MOCIÓ PER A CANVIAR EL NOM DE LA PLAÇA GRANADA PEL DE PEDRO ÁLVAREZ EN RECORD A LA LLUITA DE 25 ANYS DE LA PLATAFORMA PEDRO ÁLVAREZ


Atès que la nit del 15 de desembre de 1992 va ser assassinat el jove Pedro Álvarez, a l’avinguda Catalunya de l’Hospitalet de Llobregat. Fet que ha marcat un dels capítols més negres de l’historia local de l’Hospitalet de Llobregat i es troba fixat a l’imaginari col·lectiu dels nostres barris, com una de les grans injustícies de la ciutat.

Atès que l’únic sospitós del cas, un agent del cos de la Policia Nacional, va ser detingut i pocs dies després posat en llibertat, sense haver estat estudiades amb profunditat les pistes i testimonis visuals dels fets.

Atès que des d’aquest primer moment, la família i amics del jove van iniciar una lluita constant per l’esclariment de l’assassinat d’en Pedro, que va incloure la convocatòria de manifestacions massives a l’Hospitalet i a Barcelona, una vaga de fam per part d’en Juanjo Álvarez, pare d’en Pedro, així com la recollida de més de 5.000 signatures.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet al març de l’any 1999, va subscriure un compromís públic com a administració, amb format de moció política, amb els acords següents: «Mostrar la nostra solidaritat i recolzament a la família de Pedro Álvarez en la lluita que mantenen per l’esclariment de la mort del seu fill” i “instar a las autoritats competents, al Ministerio del Interior i al Poder Judicial, perquè realitzin i canalitzin les investigacions i el procés necessari per tal de procedir al total esclariment d’aquests fets i donar trasllat d’aquest acord al Ministeri d’interior, al Consell General del Poder Judicial, a la família d’en Pedro Alvarez i als Portaveus dels Grups Polítics Municipals.»

Atès que l’any 2004 aquest Ple també va rebre les reivindicacions de la Plataforma Pedro Álvarez, a través d’una pregunta del propi Juanjo Álvarez formulada al propi Ple. Una pregunta que exigia el compliment dels acords legals que va subscriure aquesta mateixa cambra de representació municipal i perquè s’implementessin les investigacions necessàries i es desenvolupés el procés adient per l’esclariment definitiu de l’assassinat d’en Pedro Álvarez.

Atès que el mes de novembre de 2016, aquest Ple va aprovar una declaració institucional en suport a la Plataforma Pedro Álvarez i a la Família Álvarez en la qual es recollien com a compromisos per a aquest ajuntament:

PRIMER: Mostrar la nostra solidaritat i recolzament a la família de Pedro Álvarez en la lluita constant i exemplar que mantenen per l’esclariment de la mort del seu fill.

SEGON: Garantir expressament el suport institucional e l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a les campanyes d’informació de la Plataforma Pedro Álvarez, mitjançant la facilitació necessària per a fer ús de la via pública i dels equipaments públics d’acords amb la normativa vigent.

TERCER: Mostrar el compromís de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb la defensa dels valors vinculats a la memòria, veritat, justícia i reparació.

QUART: Mostrar l’enuig de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat davant la impunitat d’un fet tan greu com és un assassinat d’un veí, en al via pública

CINQUÈ: Instar a totes les autoritats competents, Ministerio, Conselleria i Fiscalia, per tal que facin tot el possible per tal d’esclarir definitivament l’autoria de l’assassinat d’en Pedro Álvarez.

SISÈ: Instar al futur/a Síndic/a de Greuges de l’Hospitalet, el de Barcelona i Catalunya, i al Defensor del Pueblo, a examinar els fets per a determina si s’ha pogut produir un mal funcionament de l’Administració.

Atès que any rere any la Plataforma Pedro Álvarez surt als carrers de l’Hospitalet i d’altres municipis, per tal de denunciar l’abús de poder i la impunitat que han impedit la resolució d’aquest assassinat, organitzant cada 15 de desembre una concentració i una manifestació, per mostrar el ferm rebuig a com s’ha portat el cas i l’abandonament a la família, per part de totes les administracions i organismes públics de l’Estat. Així com també expressar la solidaritat del poble de l’Hospitalet de Llobregat amb la Plataforma i la família d’en Pedro Álvarez.

Atès que des del crim han passat ja 25 anys i, a dia d’avui, encara no s’ha produït cap avenç a les investigacions, ni ningú mai ha assumit cap responsabilitat per aquest greus fets.

Atès que des de l’any 1999, aquesta administració local té pendent donar compliment als seus acords, fent ús de tots el recursos al seu abast.

Atès que la mort d’en Pedro Álvarez no es pas un cas aïllat. La Plataforma vol recollir sota el paraigües de la seva activitat i visibilitat, casos similars d’abusos policials com són: la mort al barri del Raval d’en Juan Andrés Benítez, després de ser reduït amb força violència per un grup de Mossos d’Esquadra, el cas d’en Jonathan Carrillo, agredit per diversos agents municipals de Terrassa, segons el testimoni directe de diversos veïns/es i que es va saldar amb la imputació de fins a 4 agents de la Policia Municipal de Terrassa o el suïcidi de Patricia Heras després de ser condemnada a 3 anys de presó, acusada dels fets del 4F, en circumstàncies clarament anòmales i opaques. Uns fets que el documental Ciutat Morta, posa de manifest que són molt qüestionables.

Atès que el nom de la Plaça Granada de l’Hospitalet de Llobregat, indret molt proper al lloc on va tenir lloc l’assassinat d’en Pedro Álvarez, no compta amb un grau de coneixement i reconeixement prou elevant entre els veïns i veïnes de l’Hospitalet de Llobregat i en canvi, desprès de 25 anys de concentracions i ofrenes florals aquest lloc ha estat vinculat informalment, durant dècades, amb el nom del noi assassinat.

Atès que aquest Ajuntament, com a institució que representa a les veïnes de l’Hospitalet de Llobregat, té un deure ètic i històric, davant aquests greus fets i la seva impunitat, amb la família Álvarez i la seva lluita.

Per tot això, els grups municipals ICV-EUiA-Pirates-E, ERC i CUP-Poble Actiu de l’Hospitalet proposem al Ple els següents acords:

PRIMER: Concretar les mostres de solidaritat i suport a la família de Pedro Álvarez en la lluita que mantenen per l’esclariment de la mort del seu fill i la tasca de la Plataforma, tal com ha validat vàries vegades aquest consistori, mitjançant: 

A) la concessió del nom de la plaça Granada a Pedro Álvarez o en el seu defecte, instar a la comissió de Nomenclàtor a trobar la millor solució per a que al llarg de l’any 2018 l’Hospitalet de Llobregat pugui retre homenatge amb aquesta distinció tant a la família Álvarez, com a la lluita de la Plataforma que els hi dona suport i que hi hagi a l’Hospitalet de Llobregat un carrer, plaça o parc que porti el nom del jove assassinat o de la família Álvarez o de la Plataforma Pedro Álvarez. 

B) Trobar la manera burocràtica adient per tal de cedir i posar en disposició de la Plataforma Pedro Álvarez un local municipal per a que puguin realitzar la seva tasca reinvidicativa i informativa, seguint l’acord inclòs a la declaració institucional de suport a la tasca de la Plataforma.

 C) Estudiar, des de les eines i recursos amb els quals compta l’Ajuntament, la millor manera d’oferir suport i acompanyament jurídic a la plataforma Pedro Álvarez en la seva lluita per a la re-obertura de la causa judicial

D) Estudiar la possible col·laboració de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat amb la Plataforma Pedro Álvarez en la recerca de noves pistes i investigacions que puguin reobrir el cas jurídicament

SEGON:  Insistir en l’acord pres al novembre de 2016 per aquest Ple per a instar a les autoritats i institucions competents (Ministerio del Interior, Conselleria de l’Interior de la Generalitat, Jutjat d’Instrucció número 5 de l’Hospitalet de Llobregat) tants cops com sigui necessari, que es realitzin les investigacions pertinents dins d’un procés adient, perquè s’esclareixi definitivament l’assassinat d’en Pedro Álvarez, com a mostra inqüestionable que no hi ha lloc per a la impunitat al nostre municipi.

TERCER: Instar al futur/a Síndic/a de Greuges Municipal a l’assumpció del seguiment d’aquest cas en particular, i d’altres possibles casos, on es denunciessin presumptes situacions d’abús de poder, per part dels cossos de seguretat de l’Estat, de la Generalitat i del municipi, ja sigui prèvia demanda ciutadana o d’ofici.

QUART: Donar Trasllat al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet i a la Plataforma Pedro Álvarez. Així com també al Jutjat d’Instrucció número 5 de l’Hospitalet de Llobregat, a l’Ajuntament de Barcelona, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a la Diputació de Barcelona, als grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats.


MOCIÓ PER A LA NO IMPLANTACIÓ DE LA ZONA AIRE D’APARCAMENT REGULAT, AL BARRI DE CAN SERRA

 

Atesa la decisió del Govern municipal de l’Hospitalet de Llobregat de posar en marxa una fase de proves de la implantació de la zona d’aparcament regulat zona AIRE (zona blava, zona verda, zona groga) al barri de Can Serra de l’Hospitalet de Llobregat.

Atès que els problemes de manca d’aparcament no són cabdals per a aquest barri, donades les seves particularitats sociodemogràfiques i de mobilitat, donada la construcció de places d’aparcament subterrànies de promoció pública i la disponibilitat d’algun solar per a posar en marxa un aparcament dissuasori, sense cap cost per als usuaris.

Atès que els arguments municipals per a aquesta implantació es basen en la protecció mediambiental i criteris de mobilitat, però no existeix actualització de les dades relatives a indicadors de mobilitat, contaminació atmosfèrica derivada del trànsit de Can Serra que validi aquesta decisió adientment, i donada a més l’especial orografia del barri, situat per sobre de molts barris de la ciutat, tenint per tant menys afectació respecte a les emissions del trànsit rodat.

Atès que segons dades municipals de l’Ajuntament de l’Hospitalet existeixen al barri de Can Serra un total de fins a 4.816 places totals d’aparcament, tenint en compte les places públiques al carrer (997) i les places en aparcaments subterranis públics i privats (3.819). I essent de 3.220 turismes el parc mòbil a 2016 al barri de Can Serra, el resultat és que existeix un superàvit de 1.592 places, fixant els responsables municipals en 599 el superàvit estructural d’aparcaments al barri.

Atès que el vigent Informe de Mobilitat, al seu punt 3.3 recull que el 70% del parc mòbil del barri de Can Serra no rota, evitant així qualsevol emissió afegida. Atès que no existeix cap informe que desglossi l’origen i particularitats del 30% de vehicles restant que estaciona al barri i atès que molts i moltes conductores de fora del municipi fan ús ara d’un solar.

Atès que des de l’equip de Govern local no s’ha posat en marxa cap campanya específica al barri de Can Serra, de conscienciació sobre el tema de les emissions nocives, ni tampoc s’ha posat en marxa cap iniciativa per a afavorir l’ús de mitjans de transports alternatius i no contaminants, com ara la bicicleta o els vehicles elèctrics amb la instal·lació d’un punt de recàrrega elèctrica, per exemple.

Atès que el cost que suposarà aquesta implantació de la zona AIRE a Can Serra tindrà una despesa a l’erari públic de l’Hospitalet de fins a 7.120 euros per cadascun dels parquímetres, essent 21 els aparells instal·lats al barri, amb una despesa total de més de 167.000 relativa només a la instal·lació de parquímetres i senyals a Can Serra.

Atès que l’estimació del projecte contempla un cost fix anual al voltant dels 100.000 euros pel manteniment, neteja i despesa salarial dels controladors/es, previst per a la Zona AIRE de Can Serra.

I tenint en compte, a més, que s’ha produït un increment que gairebé duplica el cost respecte al preu estimatiu d’uns 3.000 euros per cada parquímetre, amb el qual es va valorar inicialment des de l’Ajuntament la seva implantació als diferents barris de la ciutat.

Ateses les reivindicacions d’un grup  organitzat de veïnes de Can Serra davant la implantació de la zona d’aparcament regulat (zona AIRE), al barri, amb la nova delimitació de 779 places de zona verda, 59 de zona blava, 130 blanques i 29 grogues de càrrega i descàrrega, amb horari limitat

Atesa la manca de consens veïnal i la percepció per part d’una gran part del veïnatge que aquesta implantació de la zona AIRE d’aparcament regulat respon a interessos merament recaptatoris, sense donar una resposta a les veritables necessitats de Can Serra.

Per tots aquests motius, els grups municipals ICV-EUiA-Pirates-E, ERC, CiU i CUP-Poble Actiu de l’Hospitalet de Llobregat proposen el Ple municipal els següents acords:

 

PRIMER.- Aturar immediatament la implantació i cobrament de la zona AIRE d’aparcament regulada, al barri de Can Serra de l’Hospitalet de Llobregat

SEGON.- Instar al Govern local i als responsables municipals adients, a la realització d’un estudi seriós i rigorós sobre les necessitats particulars i desglossades de Can Serra en matèria de mobilitat i situació mediambiental, d’acord a les dades objectives i  mesuraments específics i comparats dels principals indicadors de mobilitat,  contaminació atmosfèrica i qualitat de l’aire al barri de Can Serra. És a dir amb el recull de mesuraments abans, durant i després de la fase de proves actual.

TERCER.-  Instar als responsables municipals a obrir noves vies de negociació i participació amb la totalitat de les veïnes i veïns, de forma transparent i seriosa i amb l’accés garantit a la documentació i dades vigents i vàlides, relatives a la mobilitat i contaminació al barri de Can Serra.

QUART.- Instar als responsables municipals a la realització d’un procés participatiu amb una consulta ciutadana sobre la posada en marxa de les Zones Aire de regulació d’aparcament a la via pública obert a tots els veïns i veïnes del barri de Can Serra i de la resta de barris del municipi on s’implantin aquestes zones.

CINQUÈ.- Subscriure el compromís d’aquest Ajuntament amb la responsabilitat de prioritzar les inversions adients per cobrir les necessitats reals i prioritàries del barri de Can Serra abans de la implantació de la Zona Aire, facilitant projectes presents i futurs al barri.

SISÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Consell d’Administració de La Farga, a la Regidoria del Districte V, a l’Associació de Veïns de Can Serra, al grup Vecinos No Zona Aire de Can Serra.