El passat divendres 22 de desembre va tenir lloc l’últim Ple municipal de l’any 2017.  De nou, aquest no va a ser un Ple ordinari, en el sentit estricte  de la paraula. Per a CUP-Poble Actiu l’Hospitalet, de nou, va a ser un Ple al mig d’una situació política d’excepcionalitat. Res ha canviat respecte a la intervenció estatal de les institucions polítiques catalanes, l’empresonament de persones per raons polítiques i la repressió judicial, policial i comunicativa, envers el moviment independentista i la defensa de les urnes, el passat 1 d’octubre.

Però tampoc va resultar un ple ordinari perquè: es va convocar un divendres al matí (normalment són els dimarts a la tarda), perquè es va celebrar només 12 hores després de conèixer els resultats de les eleccions al Parlament del 21-D; i també perquè l’ordre del dia era tant curt, com important.

Destaquem l’aprovació inicial dels Pressupostos municipals per a l’Hospitalet, per a l’any 2018 i que el Govern del PSC va decidir deixar fins l’últim moment, dificultant l’anàlisi exhastiva de la proposta, per part dels grups municipals de l’oposició i restant, per tant, temps a la negociació política sobre les comptes de la ciutat, enviant tota la documentació als grups municipals, tan sols una setmana abans del propi Ple.

En aquest enllaç trobareu un resum en format presentació que ens ha estat facilitat, per a analitzar la proposta de pressupostos 2018. Per a nosaltres, aquests números no són representatius d’unes polítiques socials, realment compromeses amb les veïnes de l’Hospitalet. En aquesta línia hem presentat les nostres pròpies propostes que es poden consultar en aquest enllaç. CUP-Poble Actiu hi va votar en contra. El PSC va aconseguir aprovar inicialment els Pressupostos, amb l’abstenció no explicada ni justificada al ple, del Partit Popular de l’Hospitalet de Llobregat. 

De la mateixa manera, el grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat vol destacar les dues mocions conjuntes, presentades amb altres grups de l’oposició. Malauradament, ambdues van ser rebutjades, però sentir el vergonyós posicionament del PSC respecte als dos temes cabdals presentats amb aquestes mocions, va ser força significatiu i clarificador, mostrant molt bé la manca de tarannà diàlogant, que habitualment tracta de vendre el Govern local de Núria Marín. Concretament, parlem de la seva votació contrària a modificar el nom d’una plaça o carrer de la ciutat, per tal de retre homenatge a Pedro Álvarez, a la seva família i a la Plataforma. Un homenatge en record al seu assassinat, encara avui sense resoldre i als 25 anys de lluita de la Plataforma que dona suport a la família Álvarez.

I també, en segon lloc, la moció relativa a l’aturada de la implementació de la zona AIRE, de regulació de l’aparcament al barri de Can Serra (zona blava i zona verda), vista l’evident manca de consens i el rebuig veïnal a aquesta mesura, amb la recollida de més de 1.000 signatures per part dels veïns/es del barri, entre d’altres accions reivindicatives al barri, organitzades durant els últims mesos pel grup de veïns/es, contràries a l’aplicació de l’esmentada mesura.

En aquest cas, el regidor Pepe Castro va mostrar de nou, fins i tot el seu enuig personal en comprovar al propi Ple, amb la presència d’un grup de veïnes d’afectades per la zona blava i verda que, efectivament, la manca de consens veïnal i les mancances del procés informatiu i participatiu del qual s’enorgullia, van ser massa evidents, totalment tangibles. De res va servir la presència de l’Associació de Veïns de Can Serra que va defensar tímidament, el procés negociador amb els responsables municipals.

MOCIÓ PER A LA NO IMPLANTACIÓ DE LA ZONA AIRE D’APARCAMENT REGULAT, AL BARRI DE CAN SERRA (Text de la moció) 

Moció presentada i defensada per ICV-EUiA-Pirates, ERC, CiU i CUP-Poble Actiu, a petició d’un grup de veïns i veïnes del barri de Can Serra, preocupats per la comercialització de l’espai públic, mitjançant el cobrament de l’aparcament als seus carrers.

Moció rebutjada amb els vots en contra de PSC, regidors no adscrits i amb l’abstenció de Ciutadans i el PP.

Com a presentació de la moció conjunta, però també com a resposta a la intervenció de l’esmentada Associació de Veïns de Can Serra, Khristian Giménez portaveu de CUP-Poble Actiu l’Hospitalet, va exposar d’aquesta manera els arguments i posicionament del nostre grup municipal.

A continuació, es va obrir un torn de rèplica i contra rèplica amb José Castro, regidor del Districte i un dels impulsors del criticat procés informatiu i participatiu per a la implantació de la Zona Aire a Can Serra.

A continuació detallarem el contingut de l’ordre del dia del Ple municipal de desembre i el resultat de les votacions, abans d’abandonar, un cop més, el Ple municipal, després del bloc de mocions conjuntes, com a rebuig al 155 i als seus efectes a Catalunya i a la nostra ciutat.

PLE MUNICIPAL L’HOSPITALET SESSIÓ ORDINÀRIA 22 DE DESEMBRE DE 2017

PART RESOLUTÒRIA. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ. (4ART. TRIMESTRE 2017). (EXP. 4180/2016).

El grup municipal CUP-Poble Actiu es dona per assabentades

2.- ACORD RELATIU A LA DETERMINACIÓ DE LES SUPLÈNCIES DELS MEMBRES DEL TRIBUNAL ECONÒMICO ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP. 23519/2017).

Abstenció

3.- ACORD RELATIU AL NOMENAMENT DEL DIRECTOR DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS. (EXP. 31916/2017)

El grup municipal CUP-Poble Actiu hi va votar a favor pels següents motius:

Un dels principals motius és que, des del nostre punt de vista, trobem moltes diferències respecte al procés de selecció que es va desenvolupar durant el final de la passada legislatura i que es va aconseguir a aturar i reiniciar, amb una moció conjunta, entre tota l’oposició actual, al principi de la present legislatura.

En primer lloc, cal dir que el criteri de sortida ja ha estat ben diferent. A l’anterior procés de selecció, van ser periodistes escollits directament per cadascun dels grups, al Ple municipal, els qui van rebre l’encàrrec de desenvolupar la tasca de selecció, amb un marcat component polític.

En segon lloc, l’anterior procés no va tenir la suficient difusió o no es va aconseguir que hi hagués prou candidats/candidates que poguessin garantir la pluralitat en la selecció o la tranquil·litat d’haver fet arribar la difusió de l’oferta laboral als millors perfils, per a un càrrec amb tanta responsabilitat i impacte a la ciutat i amb tant bon salari, dins del món dels mitjans de comunicació.

Per últim, les bases de l’anterior procés de selecció eren molt més clàssiques i personalistes. Es valorava a la persona i la seva trajectòria professional, com a criteris fonamentals per a la seva tria.

En aquesta ocasió, els canvis que trobem són els següents:

  • Els grups polítics municipals vam assumir delegar la definició de les bases i la valoració de les candidatures presentades, en els 3 periodistes que formen part del Consell Consultiu i Assessor dels mitjans públics de l’Hospitalet de Llobregat. Tot i que aquests tres periodistes no van ser escollits per consens dels diferents grups, la seva feina ha estat prou satisfactòria per a nosaltres, (diem que no van ser professionals de consens, perquè hi va haver una votació a la Junta de Portaveus del 19/04/2016, a la qual 3 grups municipals de l’oposició s’hi van abstenir i nosaltres hi vam votar en contra). Però, tot i aquest punt de partida, amb aquesta manca de consens en la representació professional al consell, durant aquest mesos hem anat trobant criteris compartits amb aquests tres periodistes i reconeixem la seva voluntat d’aplicar criteris professionals i de transparència, tant a les bases, com durant el propi procés de selecció. Per això, volem agrair la seva feina i la seva dedicació, al procés de selecció del nou director de mitjans de la ciutat.
  • En segons lloc, motiva el nostre vot positiu, els esmenats criteris compartits a les bases de selecció. És a dir, CUP-Poble Actiu valora positivament que la primera fase del procés i que sumava més que la resta de proves (a banda dels requisits objectius), fos la presentació i puntuació anònima d’un projecte de direcció i viabilitat dels mitjans públics de l’Hospitalet, aterrat a la realitat actual i dades d’aquests mitjans.
  • També valorem que hi hagi hagut més candidatures, un total de 31, de les quals 20 van passar els requisits previs i 18 van presentar-hi projecte.
  • Igualment, valorem positivament l’aplicació de puntuacions matemàtiques (amb decimals inclosos) per a resoldre la ponderació de les parts més subjectives del procés de selecció.

Per totes aquestes raons, donem un vot de confiança (des d’un seguiment passiu de tot el procés de selecció). Hi votem a favor, destacant a més a més que, tot i no conèixer al seleccionat, Òscar Sánchez, valorem positivament que una de les qüestions per les quals va destacar a l’entrevista personal, sigui per «la seva capacitat per comunicar la seva il·lusió pel càrrec al qual opta, per la feina que comporta i per treballar en la seva ciutat natal, que sembla conèixer suficientment bé”.

Esperem doncs, que es pugui construir un nou model i una nova etapa d’informació municipal, cada cop més preocupada i ocupada en transformar la comunicació, a la nostra ciutat i allunyada del partidisme polític imposat per l’anterior direcció de mitjans, al servei dels successius Governs locals.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

4.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 2.12 REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES (EXPD. 24119/2017

CUP-Poble Actiu es va abstenir en aquest punt i va explicar el seu posicionament així:

Començarem per preguntar a l’Àrea com és que ha deixat fins a l’últim moment, la presentació de la modificació d’aquesta ordenança i aquesta no va anar juntament amb la resta de modificacions d’ordenances fiscals, per a la seva aprovació inicial del ple de setembre? Teníem entès que, per tal de començar l’any amb les noves ordenances en vigor, calia aconseguir l’aprovació inicial i definitiva abans de finalitzar l’any.

Quan vam comprovar que no s’havien inclòs aquestes modificacions al Ple de setembre, ens va sorprendre. Més encara quan sabíem que existien compromisos amb la Plataforma No Zona AIRE i amb l’Associació de veïns de Can Serra, al respecte. En veure aquest expedient a l’ordre del dia del ple de desembre, vam preguntar si això era correcte. I tècnics municipals ens han assegurat que, com no són tributs, no importa el mes de l’any en que s’aprovin. Bé, aclarit aquest punt, per a què no hi hagi confusions respecte al text inicial de la moció conjunta, sobre la zona AIRE a Can Serra que presentarem a continuació i que inicialment recollia aquesta manca d’inclusió dels acords sobre les tarifes zona AIRE a l’ordenança 2.12 vigent, continuem amb el nostre posicionament.

Ens abstindrem perquè no volem consolidar amb el nostre vot, el cobrament de la zona blava i verda al municipi. La Zona Aire no és el nostre model per a millorar la mobilitat i el medi ambient de la ciutat. No creiem que la mercantilització de l’espai públic sigui la solució. Aquesta pot ser una eina necessària en alguns indrets d’alguns municipis, amb marcat caire comercial i que generen seriosos problemes d’aparcament, per als residents. Però, ara ens trobem amb un desplegament de la zona AIRE que ha començat aquesta nova fase al barri de Can Serra i que es vol estendre a d’altres barris del municipi.

Aquesta regulació de l’aparcament, tot i que la nostra postura sempre serà favorable a rebaixar la presència dels vehicles a motor a la ciutat i a l’aposta per una mobilitat sostenible, considerem que no respon a una veritable necessitat o prioritat per a les veïnes. I molt menys, a determinats barris, com és el cas de Can Serra, on pel seu component demogràfic, el parc mòbil no acostuma a rotar gaire habitualment.

Cal explicar també que no hi votem en contra perquè som conscients que tot i no ser el nostre model (que hagués estat per exemple la creació d’aparcaments dissuasoris i gratuïts a solars públics del barri), aquestes modificacions inclouen certs avantatges, o millor dit, menys molèsties o afectacions a les veïnes, dins d’un procés de negociació amb una part del veïnat de Can Serra. Acords com ara la gratuïtat per a les veïnes residents o preus reduïts per a familiars de primer grau. Però volem denunciar igualment que aquestes negociacions han deixat fora a bona part de les veïnes i veïns de Can Serra, per exemple, algunes altres veïn@s que ens han trasllat el seu total rebuig a la regulació de l’aparcament inclòs a la zona AIRE. Amb aquests acords o sense els mateixos.

Som conscients que molta gent al barri està en contra d’aquesta regulació i també que les places blaves d’aparcament es troben buides habitualment, a Can Serra. Tantes persones com les més de 1.000 signatures presentades al registre municipal als mesos d’octubre i desembre d’engany i que s’oposen a la implementació de la zona AIRE a Ca Serra.

Però tampoc no hi votarem en contra, perquè amb aquesta modificació també finalitza la discriminació d’uns veïnes respecte a d’altres, donat que durant aquests anys, les residents de Gran Via Sud si que han hagut de pagar una quota diària de 20 cèntims per a poder aparcar a la zona verda del barri, sense cap opció de descomptes per a familiars, mentre durant la fase de proves a Can Serra, es van eliminar temporalment tots aquests pagaments.

5.- ACORD RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2018 (EXPD. 22714/2017).

En contra

6.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2018 I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT. (EXP. 31132/2017).

CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat va votar en contra d’aquests pressupostos 2018, que el Govern municipal va presentar al Ple de desembre per a la seva aprovació inicial. Khristian Giménez, portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu ho va explicar de la següent manera:

En primer lloc, volem explicar que aquest any els grups de l’oposició (o com a mínim el nostre grup municipal), tindrem només 1 més escàs (amb les festes i les vacances al mig) per a revisar tota la documentació relativa a la proposta de pressupostos 2018, analitzar-la i fer-ne les propostes polítiques que considerem oportunes. Els anys anteriors de la present legislatura, el Govern havia presentat la seva proposta de Pressupostos per a l’aprovació inicial de la mateixa, al mes d’octubre. Aquest any ens la presenta al desembre. Per tant, els grups disposarem de 2 mesos menys per tal d’analitzar correctament tota la documentació i fer-hi les propostes polítiques oportunes. I això per què? No ho sabem. El nostre grup municipal no ha rebut cap informació sobre la proposta de pressupostos 2018 del govern municipal, fins al passat dijous 14/12.

Una valoració prèvia i genèrica. Els pressupostos municipals estan patint vàries ressaques. Per un cantó la baixa proporció que representen respecte el total dels diners públics, en comparació a municipis europeus. Per altra part, la intensa crisi social que ja dura 10 anys, efecte de la punxada de la bombolla immobiliària i del rescat bancari. Si a la pobresa crònica de barris sencers, hi afegim les polítiques antisocials del Gobierno Español, amb intenses polítiques de retallades i austeritat, emparades en la reforma de l’article 135 (pagar el deute a qualsevol preu) de la constitució de PSOE i PP, i posteriorment amb la recentralització generadora de desigualtat: la RSAL (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), així com les diferents versions legals i il·legals de l’article 155, ara ens trobem amb l’ofec financer i polític dels ajuntaments. Considerem que l’Ajuntament de l’Hospitalet no és prou bel·ligerant amb aquesta situació, i el PSC-PSOE n’és coresponsable, juntament amb el PP de tot aquest panorama dramàtic.

Dit això, des de la CUP-Poble Actiu volem remarcar la necessitat de tenir uns pressupostos molt més participatius que el actuals i amb un clar gir social que actualment entenem que no es dona, tot observant les diferents aportacions i comportament dins de l’evolució de les partides pressupostàries en els últims anys, així com la proporcionalitat sobre el total del pressupost i els desequilibri en partides essencials com ara Cooperació, Dona, Participació Ciutadana o Educació, entre d’altres. Des de la CUP-Poble Actiu plantegem la necessitat d’equilibrar aquestes partides.

A partir de les propostes de modificació que plantejarem, generaríem més equitat en la distribució, partint de la base, d’una banda, de l’increment d’ingressos generats per l’aplicació de coeficients més elevats de l’IBI als usos diferenciats, i de l’altre banda, de l’anàlisi de la despesa per tal de reduir aquella que és consideri inoperant, optimitzant-ne la mateixa en aquells capítols que no afectin a serveis socials i essencials per a les persones.

Com a eix bàsic, entenen que aquestes aportacions han d’anar adreçades clarament a les partides pressupostàries: Serveis Socials, Dona. Cooperació, Manteniment Centres Educatius i Participació Ciutadana.

Apostem per incrementar els ingressos, pujant certs coeficients i també per retallar determinades despeses. Si vols, aquí pots consultar les propostes de modificació dels pressupostos municipals de l’Hospitalet 2018, fetes des de la CUP-Poble Actiu.

7.- ACORD RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA A.H.,A., PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA. (EXP. 25326/2017).

A favor

8.- ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA R.CH. M., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 31093/2017).

A favor

9.- ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA H.A.;E., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 31131/2017).

A favor


A la Comissió Permanent de Drets i Territori, com és habitual, CUP-Poble Actiu l’Hospitalet es va abstenir a totes les votacions relatives a sancions per infracció de la llei sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

A la part relativa a Control i Fiscalització dels òrgans de Govern, es van sotmetre a coneixement, els decrets de l’alcaldia i els acords adoptats per la Junta de Govern Local, durant l’últim mes.


 

MOCIÓ PER A LA NO IMPLANTACIÓ DE LA ZONA AIRE D’APARCAMENT REGULAT AL BARRI DE CAN SERRA (Text de la moció

Moció presentada i defensada per ICV-EUiA-Pirates, ERC, CiU i CUP-Poble Actiu, a petició d’un grup de veïns i veïnes del barri de Can Serra, preocupats per la comercialització de l’espai públic mitjançant el cobrament de l’aparcament en els seus carrers.

Moció rebutjada amb els vots en contra de PSC, regidors no adscrits i amb l’abstenció de Ciutadans i el PP.

Com a presentació de la moció conjunta

D’altra banda, juntament amb ICV-EUiA-Pirates i ERC, el grup CUP-Poble Actiu l’Hospitalet va presentar una moció que va recordar els 25 anys sense justícia, per l’assassinat d’en Pedro Álvarez.

Aquesta moció va ser rebutjada amb els vots contraris del PSC, no adscrits i l’abstenció del PP i Ciutadans.  A continuació, el contingut de la moció presentada. I just després, el moment en que Francesc Belver, 1er Tinent d’Alcaldia de l’Hospitalet de Llobregat (PSC), demostra la seva total manca de sensibilitat i humanitat, respecte a un cas tan dur que ha marcat i marcarà la història negra del nostre municipi.

MOCIÓ PER A CANVIAR EL NOM DE LA PLAÇA GRANADA PEL DE PEDRO ÁLVAREZ, EN RECORD A LA LLUITA DE 25 ANYS DE LA PLATAFORMA PEDRO ÁLVAREZ (text moció)

Durant la defensa d’aquesta moció, el portaveu de CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat, Khristian Giménez, va llençar dures crítiques al Govern municipal per no complir amb els seus propis compromisos amb la Plataforma Pedro Álvarez, fixats a la declaració institucional aprovada l’any 2016:

Atès que la nit del 15 de desembre de 1992 va ser assassinat el jove Pedro Álvarez, a l’avinguda Catalunya de l’Hospitalet de Llobregat. Fet que ha marcat un dels capítols més negres de l’historia local de l’Hospitalet de Llobregat i es troba fixat a l’imaginari col·lectiu dels nostres barris, com una de les grans injustícies de la ciutat.

Atès que l’únic sospitós del cas, un agent del cos de la Policia Nacional, va ser detingut i pocs dies després posat en llibertat, sense haver estat estudiades amb profunditat les pistes i testimonis visuals dels fets.

Atès que des d’aquest primer moment, la família i amics del jove van iniciar una lluita constant per l’esclariment de l’assassinat d’en Pedro, que va incloure la convocatòria de manifestacions massives a l’Hospitalet i a Barcelona, una vaga de fam per part d’en Juanjo Álvarez, pare d’en Pedro, així com la recollida de més de 5.000 signatures.

Atès que el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet al març de l’any 1999, va subscriure un compromís públic com a administració, amb format de moció política, amb els acords següents: «Mostrar la nostra solidaritat i recolzament a la família de Pedro Álvarez en la lluita que mantenen per l’esclariment de la mort del seu fill” i “instar a las autoritats competents, al Ministerio del Interior i al Poder Judicial, perquè realitzin i canalitzin les investigacions i el procés necessari per tal de procedir al total esclariment d’aquests fets i donar trasllat d’aquest acord al Ministeri d’interior, al Consell General del Poder Judicial, a la família d’en Pedro Alvarez i als Portaveus dels Grups Polítics Municipals.»

Atès que l’any 2004 aquest Ple també va rebre les reivindicacions de la Plataforma Pedro Álvarez, a través d’una pregunta del propi Juanjo Álvarez formulada al propi Ple. Una pregunta que exigia el compliment dels acords legals que va subscriure aquesta mateixa cambra de representació municipal i perquè s’implementessin les investigacions necessàries i es desenvolupés el procés adient per l’esclariment definitiu de l’assassinat d’en Pedro Álvarez.

Atès que el mes de novembre de 2016, aquest Ple va aprovar una declaració institucional en suport a la Plataforma Pedro Álvarez i a la Família Álvarez en la qual es recollien com a compromisos per a aquest ajuntament:

PRIMER: Mostrar la nostra solidaritat i recolzament a la família de Pedro Álvarez en la lluita constant i exemplar que mantenen per l’esclariment de la mort del seu fill.

SEGON: Garantir expressament el suport institucional e l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a les campanyes d’informació de la Plataforma Pedro Álvarez, mitjançant la facilitació necessària per a fer ús de la via pública i dels equipaments públics d’acords amb la normativa vigent.

TERCER: Mostrar el compromís de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb la defensa dels valors vinculats a la memòria, veritat, justícia i reparació.

QUART: Mostrar l’enuig de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat davant la impunitat d’un fet tan greu com és un assassinat d’un veí, en al via pública

CINQUÈ: Instar a totes les autoritats competents, Ministerio, Conselleria i Fiscalia, per tal que facin tot el possible per tal d’esclarir definitivament l’autoria de l’assassinat d’en Pedro Álvarez.

SISÈ: Instar al futur/a Síndic/a de Greuges de l’Hospitalet, el de Barcelona i Catalunya, i al Defensor del Pueblo, a examinar els fets per a determina si s’ha pogut produir un mal funcionament de l’Administració.

Atès que any rere any la Plataforma Pedro Álvarez surt als carrers de l’Hospitalet i d’altres municipis, per tal de denunciar l’abús de poder i la impunitat que han impedit la resolució d’aquest assassinat, organitzant cada 15 de desembre una concentració i una manifestació, per mostrar el ferm rebuig a com s’ha portat el cas i l’abandonament a la família, per part de totes les administracions i organismes públics de l’Estat. Així com també expressar la solidaritat del poble de l’Hospitalet de Llobregat amb la Plataforma i la família d’en Pedro Álvarez.

Atès que des del crim han passat ja 25 anys i, a dia d’avui, encara no s’ha produït cap avenç a les investigacions, ni ningú mai ha assumit cap responsabilitat per aquest greus fets.

Atès que des de l’any 1999, aquesta administració local té pendent donar compliment als seus acords, fent ús de tots el recursos al seu abast.

Atès que la mort d’en Pedro Álvarez no es pas un cas aïllat. La Plataforma vol recollir sota el paraigües de la seva activitat i visibilitat, casos similars d’abusos policials com són: la mort al barri del Raval d’en Juan Andrés Benítez, després de ser reduït amb força violència per un grup de Mossos d’Esquadra, el cas d’en Jonathan Carrillo, agredit per diversos agents municipals de Terrassa, segons el testimoni directe de diversos veïns/es i que es va saldar amb la imputació de fins a 4 agents de la Policia Municipal de Terrassa o el suïcidi de Patricia Heras després de ser condemnada a 3 anys de presó, acusada dels fets del 4F, en circumstàncies clarament anòmales i opaques. Uns fets que el documental Ciutat Morta, posa de manifest que són molt qüestionables.

Atès que el nom de la Plaça Granada de l’Hospitalet de Llobregat, indret molt proper al lloc on va tenir lloc l’assassinat d’en Pedro Álvarez, no compta amb un grau de coneixement i reconeixement prou elevant entre els veïns i veïnes de l’Hospitalet de Llobregat i en canvi, desprès de 25 anys de concentracions i ofrenes florals aquest lloc ha estat vinculat informalment, durant dècades, amb el nom del noi assassinat.

Atès que aquest Ajuntament, com a institució que representa a les veïnes de l’Hospitalet de Llobregat, té un deure ètic i històric, davant aquests greus fets i la seva impunitat, amb la família Álvarez i la seva lluita.

Per tot això, els grups municipals ICV-EUiA-Pirates-E, ERC i CUP-Poble Actiu de l’Hospitalet proposem al Ple els següents acords:

PRIMER: Concretar les mostres de solidaritat i suport a la família de Pedro Álvarez en la lluita que mantenen per l’esclariment de la mort del seu fill i la tasca de la Plataforma, tal com ha validat vàries vegades aquest consistori, mitjançant:

A) la concessió del nom de la plaça Granada a Pedro Álvarez o en el seu defecte, instar a la comissió de Nomenclàtor a trobar la millor solució per a que al llarg de l’any 2018 l’Hospitalet de Llobregat pugui retre homenatge amb aquesta distinció tant a la família Álvarez, com a la lluita de la Plataforma que els hi dona suport i que hi hagi a l’Hospitalet de Llobregat un carrer, plaça o parc que porti el nom del jove assassinat o de la família Álvarez o de la Plataforma Pedro Álvarez.

 B) Trobar la manera burocràtica adient per tal de cedir i posar en disposició de la Plataforma Pedro Álvarez un local municipal per a que puguin realitzar la seva tasca reinvidicativa i informativa, seguint l’acord inclòs a la declaració institucional de suport a la tasca de la Plataforma.

 C) Estudiar, des de les eines i recursos amb els quals compta l’Ajuntament, la millor manera d’oferir suport i acompanyament jurídic a la plataforma Pedro Álvarez en la seva lluita per a la re-obertura de la causa judicial

D) Estudiar la possible col·laboració de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat amb la Plataforma Pedro Álvarez en la recerca de noves pistes i investigacions que puguin reobrir el cas jurídicament

SEGON:  Insistir en l’acord pres al novembre de 2016 per aquest Ple per a instar a les autoritats i institucions competents (Ministerio del Interior, Conselleria de l’Interior de la Generalitat, Jutjat d’Instrucció número 5 de l’Hospitalet de Llobregat) tants cops com sigui necessari, que es realitzin les investigacions pertinents dins d’un procés adient, perquè s’esclareixi definitivament l’assassinat d’en Pedro Álvarez, com a mostra inqüestionable que no hi ha lloc per a la impunitat al nostre municipi.

TERCER: Instar al futur/a Síndic/a de Greuges Municipal a l’assumpció del seguiment d’aquest cas en particular, i d’altres possibles casos, on es denunciessin presumptes situacions d’abús de poder, per part dels cossos de seguretat de l’Estat, de la Generalitat i del municipi, ja sigui prèvia demanda ciutadana o d’ofici.

 QUART: Donar Trasllat al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet i a la Plataforma Pedro Álvarez. Així com també al Jutjat d’Instrucció número 5 de l’Hospitalet de Llobregat, a l’Ajuntament de Barcelona, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a la Diputació de Barcelona, als grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats.

Un cop finalitzada la part corresponent a les mocions conjuntes, el portaveu del grup, Khristian Giménez, seguint indicacions i decisions de l’Assemblea CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat, va abandonar el Ple municipal mostrant amb un cartell, els motius d’aquesta nova sortida.