El grup municipal CUP-Poble Actiu vol denunciar la nul·la feina desenvolupada per part de l’equip de Govern local, per tal de canviar el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament dins del qual es recullen les bases de selecció de les Distincions Ciutadanes, tal i com es va comprometre l’any 2016 la pròpia Alcaldessa.  Durant el Ple municipal d’abril 2016, la batllessa de l’Hospitalet va afirmar que “el reglament actual doncs s’ha quedat una mica obsolet i que l’hem de renovar. L’hem de canviar, li hem d’introduir una part més participativa, i en aquest sentit també dir que tal i com ens vam comprometre en la Junta de Portaveus ja estan donades les instruccions a l’equip de la pròpia Alcaldia perquè comencin a treballar en un futur reglament que evidentment ha de ser consensuat entre totes les formacions polítiques actuals en el consistori. (…) Dir que s’ha encarregat aquesta modificació i dir també que com aquest és un acte que es realitza cada dos anys, tindrem temps suficient”[1].

Han passat els dos anys, i no n’hi hagut cap reunió, cap proposta de modificació, ni cap procés d’elaboració d’un nou reglament que canviï el context d’opacitat, discrecionalitat i privilegi pels grups municipals polítics, davant les propostes i la selecció dels veïns i veïnes destacades amb aquest reconeixement; i per tant no podem canviar la nostra postura i, CUP-Poble Actiu no participarà amb propostes i participació activa en aquest procés.

Volem comunicar aquesta decisió a la resta de grups municipals que també van expressar durant l’any 2016 la seva voluntat de crear un nou sistema de reglamentació de les distincions ciutadanes, però que arribats a aquest punt sembla que participaran amb normalitat del procés. Des de CUP – Poble Actiu, entenem que aquestes distincions tindrien un veritable valor si sorgissin de propostes ciutadanes i fossin votades per les veïnes de la ciutat, en comptes de ser proposades pels grups municipals, acordades pels mateixos partits a porta tancada i aprovades al Ple.

Òbviament no tenim res en contra de cap persona i/o col·lectiu concret que rebi aquesta distinció, ans al contrari, la nostra voluntat no és una altra que democratitzar els procediments d’elecció, fer-los molt més transparents i fer protagonistes als veïns i veïnes de la nostra ciutat.

La participació ciutadana no hauria de ser un concepte buit, sense contingut, sinó una eina transformadora que servís com a mecanisme per a promoure l’apoderament individual i col·lectiu. Sra. Nuria Marín: més FETS i menys promeses!

[1] Extracte de l’Acta del Ple municipal d’abril de 2016 de l’Hospitalet de Llobregat