El Ple ordinari del mes de maig de 2018, va començar a les 17 hores del passat 22 de maig, amb el següent ordre del dia. Entre els temes més destacats, l’aprovació per unanimitat de dues mocions en rebuig a la sentència de Nafarroa sobre el cas de violació grupal de ‘La Manada’; i el vot en contra del PSC a la moció escrita des del claustre de l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca, en suport als i les docents immersos en una campanya d’acusacions infundades per parlar sobre l’1 d’octubre amb el seu alumnat a l’institut.

A continuació, fem un recull de totes les votacions que van tenir lloc al Ple municipal de l’Hospitalet del maig de 2018.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1) ACORD RELATIU A L’ATORGAMENT DE CINC TÍTOLS HONORÍFICS DE DISTINCIÓ CIUTADANA.  (documentació)

Acord aprovat

 • A favor: CiU, PP, ICV-EUiA-P, Cs
 • Abstenció: CUP-Poble Actiu, ERC
 • En contra:  

Intervenció portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu. Khristian Giménez:

Sense canvis al reglament, no podem participar del procés de concessió de Distincions Ciutadanes, de l’Ajuntament de l’Hospitalet

Des de la CUP-PA volem denunciar la nul·la feina desenvolupada per part de l’equip de Govern local, per tal de canviar el Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament dins del qual es recullen les bases de selecció de les Distincions Ciutadanes, tal i com s’hi va comprometre l’any 2016 la pròpia Alcaldessa.

Durant el Ple municipal d’abril 2016, l’Alcaldessa de l’Hospitalet va afirmar textualment que: “el reglament actual doncs s’ha quedat una mica obsolet i que l’hem de renovar. L’hem de canviar, li hem d’introduir una part més participativa, i en aquest sentit també dir que tal i com ens vam comprometre en la Junta de Portaveus ja estan donades les instruccions a l’equip de la pròpia Alcaldia perquè comencin a treballar en un futur reglament que evidentment ha de ser consensuat entre totes les formacions polítiques actuals en el consistori. (…) Dir que s’ha encarregat aquesta modificació i dir també que com aquest és un acte que es realitza cada dos anys, tindrem temps suficient”[1].

Han passat els dos anys, i no s’ha convocat cap reunió, no ha existit cap proposta de modificació, ni cap procés d’elaboració d’un nou reglament que canviï el context d’opacitat, discrecionalitat i privilegi pels grups municipals polítics, davant les propostes i la selecció dels veïns i veïnes destacades amb aquest reconeixement; i per tant no podem canviar la nostra postura i, CUP-Poble Actiu novament no ha format part del procés fent-hi propostes i amb participació activa, durant el mateix.

Volem recordar que la resta de grups municipals també van expressar durant l’any 2016 la seva voluntat de crear un nou sistema de reglamentació de les distincions ciutadanes, però arribat el moment, sembla que han participat amb total normalitat de tot el procés. Des de CUP – Poble Actiu, entenem que aquestes distincions tindrien un veritable valor si sorgissin de propostes ciutadanes i fossin votades per les veïnes de la ciutat, en comptes de ser proposades pels grups municipals, acordades pels mateixos partits a porta tancada i aprovades al Ple.

Òbviament no tenim res en contra de cap persona i/o col·lectiu concret que rebi aquesta distinció, ans al contrari, la nostra voluntat no és una altra que democratitzar els procediments d’elecció, fer-los molt més transparents i fer protagonistes als veïns i veïnes de la nostra ciutat.

La participació ciutadana no hauria de ser un concepte buit, sense contingut, sinó una eina transformadora que servís com a mecanisme per a promoure l’apoderament individual i col·lectiu. Sra. Nuria Marín 2 anys després, només li podem tornar a repetir el mateix: més FETS i menys promeses!

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

2) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE CONCRECIÓ D’EQUIPAMENT I DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS DE L’ESCOLA “PACO CANDEL”.  (documentació)

Acord aprovat per unanimitat

Intervenció portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu. Khristian Giménez:

Simplement ens genera algun dubte, la part de l’expedient on hi diu explícitament: “l’informe també indica que en cas que la construcció es destini a un edifici d’Educació secundària, l’informe seria desfavorable».

Plana 6, últim paràgraf de la valoració de l’expedient.

L’informe seria desfavorable si l’edificació es destina a educació secundària i primària, alhora? Ho hem entès bé? Per què?

No entenem quines diferències estructurals existeixen entre construir un edifici de primària o un edifici també amb educació secundària. I sobretot tenint en compte la necessitat actual i previsible de places d’escola pública a secundària. No entenem per què l’informe expressa que s’informaria desfavorablement aquesta possibilitat? Barrant el pas a la proposta de transformar l’actual escola Paco Candel en un futur Institut – escola.

 

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

3) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA NOVA ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA INSCRIPCIÓ EN LES CONVOCATÒRIES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL A L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.   (documentació)

Acord aprovat  

 • A favor: PSC i no adscrits (Cristina Santón i Rafael Jiménez)
 • Abstenció: PP i no adscrit (Javier Martín Hermosín)
 • En contra:  CiU, ERC, ICV-EUiA-P, Cs, CUP-Poble Actiu

Intervenció portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu. Khristian Giménez:

Ens oposem frontalment a la creació d’una taxa a pagar per les veïnes i veïns que es presentin als processos de selecció de l’Ajuntament. Amb aquest tipus de decisions, contribuïm a la consolidació de barreres econòmiques i s’esborra la igualtat d’oportunitats, per molt petita que sigui la taxa.

I és que hi ha molta gent per a la qual, el pagament d’una taxa de 20 o 30 euros, serà un motiu de pes, per a no presentar-s’hi.

4) ACORD RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ C.P. D PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA 

Acord aprovat

 • A favorICV-EUiA-P, Cs, PSC i no adscrits
 • Abstenció: CiU, ERC, PP, CUP-Poble Actiu
 • En contra

5) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 27 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 102 I 103/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.  (Documentació)

Acord aprovat

 • A favor: PSC i no adscrits 
 • Abstenció: CiU, ERC, PP, ICV-EUiA-P, Cs, CUP-Poble Actiu
 • En contra

6) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 28 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 105/2018, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI I 106/2018 EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT DE CRÈDIT (Documentació)

Acord aprovat

 • A favorICV-EUiA-P, PSC i no adscrits
 • Abstenció: CiU, ERC, PP, Cs, CUP-Poble Actiu
 • En contra

7) ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 29 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2018, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 81/2018, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.  (Documentació)

Acord aprovat

 • A favorno adscrits Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
 • Abstenció: CiU, ERC, PP, ICV-EUiA-P, Cs, CUP-Poble Actiu, no adscrit Javier Martín Hermosín
 • En contra

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

8) ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F.G.L. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA355/17 DG.  (Documentació)

Acord aprovat

 • A favorCiU, PP, ICV-EUiA-P, Cs, regidors no adscrits
 • Abstenció: ERC, CUP-Poble Actiu
 • En contra

9) ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. E.B.C. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA378/17 DG.   (Documentació)

Acord aprovat

 • A favorCiU, PP, ICV-EUiA-P, Cs i no adscrits
 • Abstenció: ERC, CUP-Poble Actiu
 • En contra

10) ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. H.A.V.F. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,06 EUROS. SA393/17. DG  Abstenció (Documentació)

 Acord aprovat

 • A favorCiU, PP, ICV-EUiA-P, Cs i no adscrits
 • Abstenció: ERC, CUP-Poble Actiu
 • En contra

CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ, PRECS I PREGUNTES.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

11) DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 18 D’ABRIL AL 8 DE MAIG DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 2617 AL 3404. (Documentació)

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

12) DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 18, 19, 20 I 21 DE 24 D’ABRIL I 2, 8 I 15 DE MAIG DE 2018, RESPECTIVAMENT.  Assabentades (Documentació)

MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES

PSC-PM amb l’adhesió de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, PP, CiU 

13) MOCIÓ EN DEFENSA DE LA DIGNITAT I LES LLIBERTATS DE LES DONES. A favor (Documentació)

Concentració en rebuig a la sentència del cas La Manada a l’Hospitalet Foto: lhdigital.cat

Moció aprovada per unanimitat

Tot i que el Ple va aprovar aquesta moció per unanimitat, no va ser possible arribar a un acord per a fer una declaració institucional. CUP-Poble Actiu l’Hospitalet va proposar unes esmenes mínimes que la postura de Ciutadans i el PP van fer impossibles:

Intervenció portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu. Khristian Giménez:

 

PSC-PM, ICV-EUiA-PIRATES, CUP-PA amb l’adhesió de CiU :

14) MOCIÓ CONTRA LA SUSPENSIÓ DE LA LLEI D’UNIVERSALITZACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.  (Documentació)

Moció aprovada

 • A favor CUP-Poble Actiu, PSC-PM, ICV-EUiA-PIRATES amb l’adhesió de CiU,  Rafael Jiménez i Cristina Santón (no adscrits, ex Guanyem LH),  Cs (menys acord 3) i ERC
 • Abstenció: Cs (acord 3)
 • En contra: Martín Hermosín (no adscrit, ex PP),  PP 

ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-PA Presentem

15) MOCIÓ EN SUPORT AL PROFESSORAT DE L’IES PALAU DE SANT ANDREU DE LA BARCA QUE PRESENTA L’ASSEMBLEA DE PROFESSORAT D’EL PALAU I LA PLATAFORMA DE SUPORT 9 DEL PALAU DE SANT ANDREU DE LA BARCA. (Documentació)


Moció rebutajada

 • A favor: ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-Poble Actiu, Rafael Jiménez i Cristina Santón (no adscrits, ex Guanyem LH)  (menys acord 2)
 • Abstenció:
 • En contra: Martín Hermosín (no adscrit, ex PP), PP, Cs,  PSC

Després de sentir els febles arguments i constatar el vot en contra del PSC,

Khristian Giménez, portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu va replicar aquesta decisió.

I ho va haver de fer en el segon bloc, donat que a la fi del bloc de les mocions conjuntes, va haver un moment de desconcert en el Ple municipal, quan l’alcaldessa va sortir del saló de plens i el regidor Mompel, encarregat de dinamitzar la sessió, es va saltar el torn de segona rèplica. Així va respondre el representant de la nostra assemblea:


ICV-EUiA-PIRATES amb l’adhesió de CIUTADANS, CiU 

16) MOCIÓ AMB MOTIU DEL 17 DE MAIG DIA INTERNACIONAL CONTRA L’HOMOFÒBIA, LA LESBOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA.  (Documentació)

Moció aprovada gairebé per unanimitat

 • A favorICV-EUiA-PIRATES amb l’adhesió de CIUTADANS, CiU + Martín Hermosín (no adscrit, ex PP),  Rafael Jiménez i Cristina Santón (no adscrits, ex Guanyem L’H), ERC (menys acord 2on), PP, Cs,  PSC, CUP-Poble Actiu
 • Abstenció: ERC (acord 2)
 • En contra

Intervenció portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu. Khristian Giménez:

Seguint molt de prop la tasca de l’Observatori contra l’Homofòbia i tenint en compte a més a més la seva acció comunicativa i política actual, només ens agradaria afegir que, a banda del contingut expressat en aquest text de la moció, cal destacar la històrica lluita del moviment LGTBI contra les discriminacions i contra la repressió davant el seu col·lectiu i persones que hi participaven. Mai haguéssim arribat fins aquí sense la seva valent i constat lluita que ha provocat un canvi social molt important.

A l’Hospitalet no estem exemptes de LGTBI-Fòbia, malauradament. I, ara més que mai, necessitem que hi hagi més memòria història per recordar la violència institucional i social que fins no fa tantes dècades va ser una realitat.

Tanmateix, encara hi ha greus buits de violència lgtbi-fòbia, com ara la discriminació laboral davant les persones trans, especialment les dones, la discriminació està encara molt present i visible a determinats llocs d’oci nocturn, o fins i tot als registres civils a l’hora d’inscriure els nadons i a les seves mares o pares. El compromís de les institucions i de l’opinió pública en general és acabar amb la impunitat de les agressions, físiques o verbals, i no tolerar a cap espai, comentaris, actituds o expressions lgtbi-fòbiques.

En aquest sentit, ens agradaria posar sobre la taula algunes dades de l’estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya 2017 (Informe del Observatori contra l’Homofobia):

Al 2017 s’han registrat 111 incidències, que representen un 32,2% més que al 2016.

Aquest 2017 ja es poden identificar algunes pautes sobre la situació de la LGTBI-fòbia segons l’OCH. En primer lloc, la LGTBI-fòbia que es registra és molt diversa, tant als àmbits en què es produeix com al territori i, per tant, també existeix diversitat als itineraris jurídics o administratius que segueixen les incidències.

Poc més d’una quarta part de les incidències registrades no deriven en denúncia de la situació a les administracions o cossos de seguretat (27,9%).

El 2017 ha estat l’any en què les agressions han augmentat més des que es va aprovar la Llei 11/2014: s’ha passat del 30,9% el 2015 i el 2016 al 47,7% el 2017.

En aquest cas l’ítem agressions inclou si són físiques, verbals, amenaces i assetjament. El discurs d’odi i exaltació de la LGTBI-fòbia es consolida com el tercer ítem més registrat (11,5% el 2015, 13,1% el 2016 i 9,9% el 2017).

En termes generals, més de la meitat de les incidències registrades són per part d’homes gais i bisexuals (51,4%). Les incidències que afecten tot el col·lectiu LGTBI, el que anomenem generalistes, es consoliden al segon tipus d’incidència més registrada (16,8% el 2015, 19,0% el 2016 i 18,0% el 2017).

El percentatge de les incidències registrades per persones trans es manté i, fins i tot, ha anat augmentant els darrers tres anys, fins al 17,1% el 2017. En canvi, el percentatge d’incidències registrades per part de dones lesbianes i bisexuals és força inestable i el 2017 ha estat el més baix dels darrers tres anys (10,8%).

També han disminuït el nombre d’incidències registrades per part de persones bisexuals per possibles situacions de bifòbia; tan sols n’ha arribat una (0,9%).

Aquest 2017 també s’han registrat incidències per part de persones heterosexuals, en ambdós casos per associació amb el col·lectiu LGTBI, però no s’ha registrat cap incidència de persones intersexuals.

Veient aquestes dades, creiem que és necessari fer actuacions que arribin als grups més invisibles, com ara les dones lesbianes i bisexuals, les persones bisexuals i les intersexuals. A més a més, per tal de poder fer un anàlisi més complet de totes les incidències i, especialment, de la realitat de les persones trans, considerem interessant poder plantejar el fet de registrar la identitat de gènere de la víctima d’alguna manera.

A l’anàlisi dels àmbits on es produeixen les possibles situacions de discriminació pel col·lectiu afectat, es poden establir algunes situacions que s’han mantingut estables els darrers tres anys: Les incidències registrades per agressions són molt més freqüents entre els homes gais i bisexuals que a la resta de subcol·lectius.

Pel que fa al dret d’admissió, és quelcom més habitual en persones trans, de la mateixa manera que les incidències en l’àmbit institucional. Tot i així, a l’àmbit institucional també es registren moltes incidències per part de dones lesbianes i bisexuals, les quals també destaquen entre les persones que registren incidències a l’àmbit de la salut i al familiar.

Pel que fa al bullying LGTBI-fòbic, és registrat majoritàriament per nois gais i bisexuals i per persones trans. Finalment, tant les incidències registrades a Internet i les xarxes socials, com les de discurs d’odi i exaltació de la LGTBI-fòbia, afecten a tots els col·lectius, és a dir, es consideren generalistes.


ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CUP-PA Presentem

17) MOCIÓ PER GARANTIR EL COMPLIMENT DE LA LLEI D’ACCESSIBILITAT EN MATÈRIA D’APARCAMENT.  (Documentació)

Moció aprovada per unanimitat 

Membres de l’associació Sumem de l’Hospitalet reclamant el compliment de la llei en matèria d’accessibilitat al #PleLH


ERC, CiU, CUP-PA 

18) MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL MODEL D’ESCOLA CATALANA I DEFENSAR LA COMUNITAT EDUCATIVA. A favor (Documentació)

Moció rebutjada

 • A favor: Rafael Jiménez i Cristina Santón (no adscrits, ex Guanyem LH) (només acord 1º), ICV-EUiA-P, ERC, CIU i CUP-Poble Actiu 
 • Abstenció:
 • En contra: Martín Hermosín (no adscrit, ex PP), PP, Cs, PSC  

ERC, CUP-PA amb l’adhesió de CiU Presentem

19) MOCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LAVABOS PÚBLICS ALS PARCS I ESPAIS VERDS DE LA CIUTAT. A favor (Documentació)

Public Toilets in the Tête d’Or Park / Jacky Suchail Architecte © Franck Fleury

Moció aprovada per unanimitat de tots els grups municipals

Intervenció portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu. Khristian Giménez:

Tant ERC com CUP-Poble Actiu presentem aquesta moció amb el convenciment que són aquests petits canvis al plantejament urbà d’una ciutat, els que fan que aquesta sigui viscuda com a més amable i pensada per a les necessitats de les pròpies veïnes.

Vetllar per l’espai públic no es només netejar-lo, és també pensar-lo tenint en compte les necessitats del barri i dels usos de l’espai.

I és que darrera de l’obertura dels lavabos públics dels equipaments municipals, no només hi ha la proposta de donar solució a problemàtiques diàries i clares per a les persones grans, infants o qualsevol persona amb necessitats fisiològiques concretes… I per això també demanem la seva presència als parcs i als espais verds de la ciutat.

Amb aquesta moció també proposem un canvi de mentalitat. Obrir les portes de tots els equipaments municipals de bat a bat, per a què la gent pugui sentir-los veritablement com a seus. Això també faria que la gent sentís com a més propera i més seva l’administració local, amb qualsevol de les seves vessants.

És per això que hem rescatat aquesta moció, amb els acords aprovats al 2016 i que ara per ara podem dir que no s’ha complert en absolut cap d’ells, ni tan sols els que parlen d’oferir l’ús dels espais i edificis públics, amb una senyalització específica a la  via pública. Justament la setmana passada ens arribava una anècdota. Una veïna va demanar entrar a fer ús dels lavabos aquí, al propi edifici de l’Ajuntament i va ser escortada fins a la porta dels lavabos i acompanyada de nou, fins al carrer un cop havia acabat d’utilitzar els lavabos públics d’un edifici municipal com aquest al que ens trobem avui mateix.

Sembla que això no té res a veure amb la concepció pública dels edificis i dels equipaments, com ara els lavabos.

Reiterem per tant que aquest tema, tot i que pugui semblar menor, és un dels petits canvis que amb voluntat, suposaria una política municipalista de gran impacte per la seva repercussió a la vida diària de les persones que viuen i caminen per l’Hospitalet de Llobregat.

ERC amb l’adhesió de CiU, CUP-PA 2a intervenció 

20) MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES D’AGRESSIONS SEXUALS.  (Documentació)

Moció aprovada per unanimitat (després que el PP  i el regidor no adscrit Martín Hermosín demanés el canvi del seu vot)

ERC amb l’adhesió de CiU

21) MOCIÓ PER REFERMAR EL COMPROMÍS DE L’HOSPITALET AMB LES POLÍTIQUES LGTBI. A favor. Resposta a la 16 (Documentació)

Moció aprovada

 • A favor: Martín Hermosín (no adscrit, ex PP) (menys acord 3º),  Rafael Jiménez i Cristina Santón (no adscrits, ex Guanyem LH), ICV-EUiA-P, Cs,  PSC, ERC, CiU i CUP-Poble Actiu
 • Abstenció: PP 
 • En contra

Documentació extra: Informe L’estat de la LGTBI-Fòbia a Catalunya 2017 de l’Observatori contra l’homofòbia:


MOCIONS INDIVIDUALS

CIUTADANS

22) MOCIÓ PER PRIORITZAR L’ÚS DEL SÒL PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT PER A EQUIPAMENTS SOCIALS.  (Documentació)

Moció aprovada parcialment (acord 1)

 • A favor: ERC, CIU, CUP-Poble Actiu, ICV-EUIA-Pirates, PP, PSC (acord 1)
 • Abstenció:
 • En contra: Regidors/es no adscrits (Rafael Jiménez i Cristina Santón), PSC (acords 2 i 3)

23) MOCIÓ PER A L’OBTENCIÓ DE CERTIFICAT I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS, LOCALS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.  (Documentació)

 Moció aprovada

 • A favor: CiU, ERC, PP, ICV-EUIA-Pirates, CUP-Poble Actiu, PSC (acord 2)
 • Abstenció: PP (acord 3)
 • En contra: PSC (acords 1, 3 i 4)

  INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA-PIRATES 

24) MOCIÓ PER LA MILLORA DEL PONT NOU GORNAL-BELLVITGE. A favor (Documentació)

Moció aprovada 

 • A favor: regidors no adscrits (Martín Hermosí, Jiménez i Santón), CUP-Poble Actiu, CIU, ERC, PP, Cs, PSC, 
 • Abstenció:
 • En contra

25) MOCIÓ PER RECUPERAR LA GESTIÓ PER L’ICS DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT I L’HOSPITAL GENERAL I PEL RETORN DE L’HOSPITAL GENERAL COM A CENTRE DE REFERÈNCIA A L‘HOSPITALET DE LLOBREGAT.  (Documentació)

Moció aprovada per unanimitat

Intervenció portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu. Khristian Giménez:

És urgent per a moltes veïnes de l’Hospitalet, recuperar l’Hospital General com a centre de referència de la ciutat. És urgent recuperar el propi Hospital General, amb el personal retallat, amb dotacions pressupostàries adequades i amb les inversions necessàries des de fa anys. És urgent que l’Hospital de Bellvitge torni a ser el centre de referència de totes les veïnes de l’Hospitalet, mentre recuperem l’Hospital General de l’Hospitalet. I per últim, però no menys important, és molt urgent recuperar la gestió 100% pública i directa dels CAPs i del propi Hospital General de L’H, que ara mateix gestiona el CSI. I fer-ho amb total respecte i sense generar cap perjudici als treballadors/es de tots aquests centres sanitaris.

26) MOCIÓ PER LA PAU AL IEMEN.  (Documentació)

Moció aprovada

 • A favor: CUP-Poble Actiu, CiU, ERC, Cs, PSC,  Cristina Santón i Rafael Jiménez (acords 2 i 3)
 • Abstenció: Martín Hermosín (regidor no adscrit) i PP
 • En contra: Cristina Santón i Rafael Jiménez (acords 1 i 4)

Intervenció portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu. Khristian Giménez:

Sabem de la complexitat de la situació política i dels conflictes a l’Orient  Mitjà. Coneixem els intents de diferents potències per aconseguir el control de la regió, dels seus recursos i de les comunicacions. Mentrestant, les poblacions dels països de l’àrea pateixen condicions extremes de violències i penúries.

Els nostres governs no són aliens a aquestes situacions malgrat la llunyania.  Existeix un flux continuo de trameses d’armament des de l’Estat espanyol a l’Aràbia Saudita i a d’altres estats implicats en agressions a la zona i, també un suport polític i diplomàtic a aquests governs. Totes dues accions han de ser denunciades i condemnades vigorosament.

 PARTIT POPULAR

27) MOCIÓ PER A L’ADEQUACIÓ DEL SOLAR SITUAT ENTRE ELS CARRERS TORNS I VALLPARDA.  (Documentació)

La moció es retira de l’ordre del dia del ple de maig 2018


 ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

28) MOCIÓ PER TAL D’AMPLIAR EL CATÀLEG DE TRÀMITS DE LA FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL (FUE) DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET (Documentació)

Moció aprovada per unanimitat


29) MOCIÓ PROPOSANT SANCIONAR LES EMPRESES SUBMINISTRADORES DE GAS I ELECTRICITAT QUE SUSPENGUIN EL SERVEI INDEGUDAMENT A PERSONES I FAMÍLIES VULNERABLES DE L’HOSPITALET. A favor (Documentació)

Moció aprovada

 • A favor: CiU, CUP-Poble Actiu,  PP (acord 3), Cs,  ICV-EUIA-P (amb esmena aportada), PSC (només esmena de ICV-EUiA-P)
 • Abstenció: PP
 • En contra

30) MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA. A favor (Documentació)

Moció aprovada parcialment (tota menys l’acord 2)

 • A favor: PSC (tota menys acord 2), Cs (acords 2, 4 5 i 6) Cristina Santón i Rafael Jiménez (acords 1, 3, 5 i 6), CiU, CUP-Poble Actiu,
 • Abstenció: ICV-EUiA-P 
 • En contra: PP, Martín Hermosín (regidor no adscrit) Cristina Santón i Rafael Jiménez (acord 2) PSC (acord 2)

Intervenció portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu. Khristian Giménez:

Els drets són drets. I com a tals, són inalienables a les persones. És per això que aquest recurs del Govern de l’Estat Espanyol contra la Llei 9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut, és una vergonya i és insuportable per a qui vol construir una nova societat des de baix, amb el conjunt de la seves veïnes, sense etiquetes o diferències.

És una barrera al compliment del dret a rebre una assistència sanitària universal. Aquest recurs és un crim, en la mesura que afectarà a la salut i benestar de persones concretes i pot arribar a tenir repercussions importants en la Salut Pública.

Per a tractar d’explicar el per què la sanitat ha de ser universal, llegirem un breu extracte d’un comunicat de la Plataforma Jo si sanitat universal:

“Després de les retallades –que no són per falta de diners sinó per desmantellar la sanitat pública– i després d’haver derivat a la sanitat privada tot allò que trobaven rendible –no perquè no ho pogués assumir la cobertura pública ja deteriorada, sinó per poder embutxacar-se el pressupost públic–, només manca «obligar» a la població a resignar-se a una assegurança privada. Resulta imprescindible excloure la gent de la cobertura pública, de mica en mica i de manera ordenada.

Les modificacions legals del 2012, el RDL 16/2012 del govern espanyol i la Instrucció 10/2012 del govern català, ens desposseeixen als legítims propietaris de la sanitat pública la condició de persones usuàries de ple dret, per degradar-nos a la condició d’assegurades o beneficiàries”.

(Davant aquesta tessitura, la llei 9/2017 volia posar fre a aquesta exclusió sanitària. Però el recurs del Govern central de l’Estat ho ha impedit).

Continuem amb el comunicat:

“El resultat ha estat l’exclusió explícita: de manera silenciosa i gradual, sectors vulnerables de la població que s’han quedat sense la condició d’assegurat o beneficiari (gent en situació irregular, pares i mares de contribuents estrangers, ciutadans i ciutadanes de l’Estat espanyol residents a l’estranger…) han quedat condemnats a la seva sort. Però, no n’hi ha prou. Cal excloure també de manera més subtil a la gent que encara conserva la targeta. Així, amb el progressiu tancament de llits han incrementat encara més les llistes d’espera; s’han reduït plantilles i per tant s’han limitat les derivacions a especialistes; han creat copagaments de medicaments i proves diagnòstiques que no tothom pot pagar… Són moltes i diverses les maneres en què qualsevol pot quedar-se sense l’assistència sanitària que necessita, és el què anomenem exclusió implícita”.

Per tot això, la sanitat universal per a totes, és una política que ens afecta al conjunt de la societat.

 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

31) MOCIÓ PER INSTAL·LAR BANCS O ELEMENTS PER DESCANSAR AL CARRER DEL PROGRÉS. A favor (Documentació)

Moció aprovada per unanimitat

Intervenció portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu. Khristian Giménez:

Votem a favor, tot i que ens agradaria remarcar que, per millorar els barris de Collblanc / la Torrassa, tal com passa, amb la resta de la ciutat, primer de tot caldria desenvolupar un pla d’urbanisme i mobiliari urbà, pensat i adequat a la realitat dels propis barris.

Pensem que la pròpia proposta de la moció, podria ser molt més ambiciosa i definir mínimament el conjunt de necessitats del barri, en relació a l’espai públic i al mobiliari urbà.

I és que la Rambla Catalana per exemple, fa uns mesos, es va remodelar i s’hi van col·locar unes cadires individuals repartides al llarg de tota la via, però aquesta intervenció no ha tingut continuïtat a la resta del territori de Collblanc / la Torrassa.

És molt possible que siguin necessaris bancs i d’altres elements de descans al llarg del carrer Progrés, però de ben segur que les mateixes veïnes de Collblanc tenen molt a dir sobre les prioritats als seus carrers. Però, malauradament, no existeixen canals o espais adients de comunicació i participació veïnal i reconeguts per les pròpies veïnes del barri. Espais a través dels quals les veïnes puguin canalitzar les seves propostes, sobre les necessitats dels seus barris, carrers i places.

Des de Collblanc ens traslladen aquesta impotència i sensació d’allunyament de l’administració local amb les persones residents a la zona. I ens comenten necessitats de neteja, com ara que arribant l’estiu i el bon temps, es fa imprescindible regar amb aigua determinats carrers molt transitats i força bruts (com per exemple a una part del carrer Doctor Marti i Julia).

Tanmateix, les veïnes que ens assenyalen aquestes necessitats de neteja, ens recorden que cal protegir i millorar les condicions de vida de famílies que viuen de forma precària als baixos del barri, sense que estiguin reconeguts com a habitatges i que es veuen afectades de forma molt directa per les condicions de salubritat i neteja de l’espai públic, als carrers del barri.


32) MOCIÓ PER FACILITAR QUE LA CIUTADANIA PUGUI FER ARRIBAR UN GREUGE A LA SÍNDICA DE GREUGES. A favor (Documentació)

Moció aprovada per unanimitat

Intervenció portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu. Khristian Giménez:

Segons ens ha informat al grup municipal CUP-Poble Actiu la mateixa Síndica, Mercedes García Villatoro, s’està treballant per dissenyar una web pròpia de la Sindica de Greuges, el domini ja està reservat i serà www.sindicadegreugeslh.cat

En les seves paraules i explicació ens ha dit que: “Per ser més àgils hem decidit començar amb una web informativa, que esperem tenir-la abans de l’estiu i després s’adaptarà a una web on puguem tenir penjada l’agenda i penjar les resolucions més importants que anem fent. Quan ho tinguem també posarem en marxa el twitter i la idea és que es visualitzin les piulades al web també”.

“Per ara al web de l’Ajuntament ja s’ha habilitat perquè apareguin els telèfons d’interès i a través de l’apartat de Tràmits ja es poden registrar queixes directament dins de la seu electrònica”.

Tanmateix aquesta explicació, al grup municipal CUP-Poble Actiu compartim el neguit de la manca de difusió del rol de la Síndica de Greuges com a receptora dels problemes i denúncies de greuges de les veïnes de l’Hospitalet. Per això considerem important el fet que aparegui en la plana principal del web municipal un banner amb un enllaç directe a la futura web de la Síndica de la ciutat. I per això hi votem a favor.

33) PRECS I PREGUNTES