El grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet vol expressar el seu suport a les demandes i acció de l’assemblea de migrades de l’Hospitalet que, des del passat 11 de juny, ha iniciat una tancada reivindicativa a la Casa de la Reconciliació de Can Serra.

L’assemblea ha enviat una carta a l’alcaldessa del municipi, Núria Marín, mitjançant la qual, l’emplacen a reunir-se per parlar de la situació concreta de la població migrada a l’Hospitalet. Segons dades estadístiques de la ciutat, la població amb nacionalitat estrangera estaria al voltant del 20% del total de les persones que viuen a l’Hospitalet de Llobregat (dades registrades oficials).

Entre les demandes concretes al municipi: fer efectiu el dret al padró sense domicili fix en totes les seves casuístiques, tal com vam exigir des de CUP-Poble Actiu l’Hospitalet, en col·laboració amb l’entitat Mujeres Pa’lante que treballa al municipi, en una moció aprovada parcialment al ple d’abril 2017. També, l’eliminació de determinades taxes municipals vinculades als processos de nacionalitat o reagrupament familiar i que encara es cobren al municipi, per un import que va des dels 60 als 105 euros, tot i la circular de la Generalitat de fa uns anys, que instava als municipis a la seva supressió.

A continuació, la carta enviada a l’Alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, des de l’assemblea de migrades de l’Hospitalet de Llobregat:

Benvolguda senyora

Com vostè ja ha de saber, a la ciutat de la qual vostè és Alcaldessa, acaba d’iniciar-se una tancada de persones immigrades a la casa de la Reconciliació del barri de Can Serra.

Aquesta tancada és una ampliació de la qual ja es duu a terme a Barcelona, Badalona i pròximament a Blanes. Defensem així els nostres drets com a persones migrades, reclamem la derogació de la llei d’estrangeria i el final de tota política racista i discriminatòria.

El motiu d’aquesta missiva és convidar-la a visitar la tancada i poder debatre amb les persones presents, veïns i veïnes del municipi, la seva situació, les dificultats que travessen les seves vides i els motius de la seva lluita.

Sabem que moltes de les nostres reivindicacions són competència del Govern central o autonòmic i cap a ells orientem la nostra pressió; però existeixen temes importants com el padró o les taxes municipals que voldríem plantejar-li justament amb alguns casos particulars que hem conegut.

En cas que la seva agenda no li permeti acudir a la tancada li sol·licitem formalment una reunió el més aviat possible per tractar aquests temes.

Atentament

Tancada de migrades de L’Hospitalet

Casa de la Reconciliació Can Serra