El divendres 21, des de les 10 hores, tindrà lloc el Ple municipal del mes de desembre de 2018 de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb el següent ordre del dia:

En aquesta ocasió, el grup municipal CUP-Poble Actiu presenta i/o defensa dues mocions conjuntes .

MOCIÓ SOBRE LA PROVA PILOT POSADA EN MARXA PER L’AJUNTAMENT AMB L’EMPRESA MOBIKE I ELS PROBLEMES D’ACCESSIBILITAT GENERATS

Aquesta moció sorgeix de la creixent alarma veïnal i social, generada per l’ocupació de l’espai públic i les barreres que generen per l’accessibilitat, les bicicletes de la prova pilot autoritzada de bicicleta compartida de la multinacional Mobike.  Per tal de forçar que l’equip de Govern del PSC canviï d’opinió i tingui en consideració les nombroses queixes, fins a quatre grups municipals, molt diferents entre si, han donat suport a aquesta moció: CIU, PP, ERC i CUP-Poble Actiu.  (consulta la moció sencera)

Bicicleta de Mobike aparcada en mig de la vorera Foto: @oscar_m

MOCIÓ PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS EN VAGA DE FAM

Amb aquesta moció, a banda d’expressar de nou públicament el suport de CUP-Poble Actiu a la vaga de fam dels presos polítics catalans que denuncia una presó preventiva injusta, i una causa judicial polititzada, volem fer un gest amb una altra lluita dins de les presons, també catalanes. I així, aquesta moció recull una esmena específica proposada per CUP-Poble Actiu per fer menció, donat el mateix àmbit i context de la moció original, a la vaga de fam dels presos socials i les seves reivindicacions, instant al Departament de Justícia de Catalunya a obrir una taula de diàleg amb les persones empresonades en lluita. (consulta la moció sencera).

MOCIÓ PROPOSANT LA CREACIÓ D’UNA MONEDA LOCAL PRÒPIA DE L’HOSPITALET

La segona moció conjunta és la que demana posar en marxa les passes adients per crear una moneda local a l’Hospitalet. Una moneda entesa com a una eina de suport i dinamització del comerç local, però també de l’economia social i solidària, generant una economia circular paral·lela al mercat capitalista. (consulta la moció sencera).

MOCIONS INDIVIDUALS CUP-POBLE ACTIU L’HOSPITALET:

MOCIÓ PER UN L’HOSPITALET LLIURE D’AGRESSIONS SEXUALS I MASCLISTES

Dins de les mocions individuals, presentem una moció adreçada a garantir que l’espai públic de l’Hospitalet sigui un espai de llibertat i segur per tothom, especialment per les dones. Volem instar a l’Ajuntament a assumir les seves responsabilitats com a institució per vetllar, per oferir tots els mitjans i recursos que impedeixin que n’hi hagi espai per a les agressions sexistes o masclistes al carrer. Tanmateix, aquesta moció demana oferir eines d’autodefensa feminista de forma gratuita a les dones de l’Hospitalet de Llobregat. (Consulta la moció sencera).

MOCIÓ PER A LA REMUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS EXTERNALITZATS

D’altra banda, presentem la moció sobre la remunicipalització de serveis públics que al ple de novembre es va quedar sobre la taula per manca de temps, davant la decisió inamovible de l’alcaldessa de tallar la sessió plenària a les 00 hores, estigui com estigui d’avançat l’ordre del dia del Ple municipal. Aquesta moció vol que es concreti amb un mapa la situació actual de tots els serveis municipals externalitzats sigui amb la fórmula que sigui, així com elaborar estudis que estableixin un pla de ruta per a la recuperació de la gestió directa des del consistori amb personal públic i seguiment i control de la qualitat dels serveis. (Consulta la moció sencera).