El passat 30 d’octubre de 2018, el Consell Executiu i de Programació dels Serveis de Comunicació municipals de l’Hospitalet de Llobregat, va aprovar inicialment el Contracte Programa per a la prestació dels Serveis dels Mitjans de Comunicació municipals de l’Hospitalet, durant el període 2019-2020. Es va aprovar per 6 vots a favor, 1 vot en contra (Ciutadans) i 1 abstenció (CUP – Poble Actiu l’Hospitalet).

Amb aquest article volem explicar els motius de la nostra abstenció i quin ha estat el nostre posicionament durant tot aquest procés d’elaboració de les noves regles del joc i el nou model per a la premsa pública de la nostra ciutat.

L’Hospitalet és una gran ciutat, segons la llei i segons el seu cens (260.000 habitants) . Tanmateix, l’Hospitalet és una ciutat amb una manca evident d’eines per explicar i explicar-se públicament.

Han estat molts anys sense eines per a la construcció d’un relat compartit, fruit de conèixer les arrels històriques i el context que envolta al municipi. Aquest imaginari col·lectiu és imprescindible per a totes les comunitats, pobles o ciutats. És així perquè només des de la suma col·lectiva, des d’aquesta proximitat i mirall al que tothom es reconegui, es pot transformar, construir i millorar, amb un constant diàleg col·lectiu.

És per això que, des de CUP-Poble Actiu apostem per uns mitjans de comunicació públics, municipals, de qualitat, independents.

Uns mitjans de comunicació que siguin de, per i per a la ciutadania, entitats i moviments socials de l’Hospitalet de Llobregat. Creiem fermament que la comunicació al servei dels barris i les veïnes, és també un servei públic municipal i per tant, defensem que la seva independència de tota ingerència econòmica, només es garanteix amb l’aposta decidida des dels recursos públics.

Aquest ha estat el nostre punt de partida durant els últims mesos, durant el procés de renovació i nova etapa dels mitjans públics de l’Hospitalet.

Aquesta nova etapa va començar a l’octubre del 2015, quan ens vam sumar (amb tota l’oposició sencera) a presentar al Ple municipal de l’Hospitalet, la Moció per la Reformulació dels Mitjans de Comunicació de l’Hospitalet (que pots consultar aquí), reivindicant un nou model i un replantejament dels nostres mitjans públics.

Els i les portaveus de tots els grups municipals de l’oposició, durant la presentació de la moció per a la reformulació dels mitjans públics de l’Hospitalet de Llobregat.

També hem participat del Consell Executiu i de Programació, mitjançant la representació de la periodista hospitalenca Montse Santolino; i al Consell Assessor i Consultiu, mitjançant la representació de l’assessora del grup municipal i també periodista, Ana Vallina. Dos consells, als que hem aportat el nostre plantejament al debat, tot i que ens hem sentit més dins d’un pur tràmit administratiu, que en un espai de treball entre professionals del periodisme i/o la comunicació, veïnes, entitats i administració local.

Nova direcció dels mitjans

Una de les primeres qüestions que es van abordar dins del Consell Assessor i Consultiu i que després va passar al Ple municipal, va ser el procés de selecció d’un nou o nova director/a del mitjans de comunicació públics de l’Hospitalet: les seves bases, criteris i calendari.

En aquella ocasió, la proposta emesa des dels responsables municipals, va ser que els 3 periodistes independents que participaven al Consell, fossin qui determinessin els criteris i sistema de ponderació de candidatures; i a banda hi participessin com a jurat. CUP-Poble Actiu ens vam abstenir sobre aquesta primera decisió. En principi, érem més partidàries d’aquesta fórmula i no tant que fossin els grups polítics municipals o els mateixos responsables municipals de la Farga qui redactessin el procés de selecció.

Però el fet que els tres periodistes independents no fossin escollits per consens, va motivar la abstenció. Agraint públicament, malgrat tot, la feina i temps que dedicarien a aquesta tasca municipal.

Tot i així, vam posar sobre la taula prioritats dins del procés de selecció de la nova direcció dels mitjans de comunicació i vam posar molt d’èmfasi sobretot en un criteri: donar-li més pes al projecte presentat que al CV del professional candidat/a, valorar més el coneixement de la ciutat, que els seus mèrits de gestió. En definitiva, prioritzar una  millor visió global de les necessitats de comunicació de la ciutat i les seves habilitats per aportar-hi solucions, amb els recursos actuals.  Tot plegat s’acabaria plasmant en un projecte presentat per escrit i valorat anònimament pel  jurat.

Finalment, va ser seleccionat l’Òscar Sánchez com a director dels mitjans de comunicació de l’Hospitalet.

Òscar Sánchez, Director dels mitjans de comunicació públics de l’Hospitalet de Llobregat

Com a grup municipal, les dues conselleres designades pel grup municipal i el regidor/portaveu, Khristian Giménez, van visitar els estudis dels mitjans per conèixer al nou director i intercanviar amb ell la nostra visió sobre el nou model de mitjans públics que volem per a la ciutat. Va ser una reunió profitosa, vam compartir gran part dels plantejaments, però de nou també vam sentir la restricció de l’actual marc administratiu, la manca de recursos i les dinàmiques pròpies d’una estructura que amb el transcurs dels anys, acabarà esdevenint ciment a les seves sabates.

Tanmateix, durant tot aquest temps hem anat conversant amb la plantilla i professionals dels mitjans, sentint les seves opinions i essent testimoni de la seva professionalitat i vocació per la feina, amb moltes d’elles i ells hem tingut una estreta relació professional, com a grup municipal.

En el moment de votar el contracte programa al Consell Executiu i de Programació ens hi vam abstenir, fonamentalment perquè:

  1. ) Tot i que considerem prioritari engegar nova etapa als mitjans i oferir, tan aviat com sigui possible, més i millor informació local a les veïnes de la nostra ciutat, i tot i que aquest Contracte Programa és un pas endavant per millorar la situació, el nostre model de mitjans públics municipals és molt més ambiciós.
  2. ) Algunes de les propostes que vam aportar durant el procés, va ser recollides a la redacció final del Contracte Programa. Fet pel qual agraïm al nou Director dels mitjans la seva bona receptivitat amb moltes de les nostres propostes. Tanmateix, encara existeixen qüestions que impossibiliten el nostre vot favorable, que implicaria una defensa activa de la proposta sencera.
  3. ) Una abstenció sense cap voluntat de bloqueig.

Entre les qüestions que vam plantejar a l’Óscar Sánchez i que després vam traslladar als dos consells de forma més detallada i ampliada (tot i que ens van repetir un parell de cops a cada sessió: «això aquí, no toca»), hi serien els següents temes:

El Diari L’H: un butlletí municipal o bé un diari públic independent?

CUP-Poble Actiu, però també d’altres grups municipals com ara ERC o ICV-EUiA-Pirates, hem criticat repetidament l’actual model de diari i hem denunciat l’eina propagandística del Govern.

Vam qüestionar-ne el cost:

Vam qüestionar-ne el criteri editorial:

Un criteri editorial on la presència de l’Alcaldessa i la seva imatge, acostumen a ocupar les principals planes del Diari L’H i a protagonitzar amb gran dosi de personalisme, els anuncis del Govern municipal.

Vam qüestionar-ne el model d’ingressos publicitaris:

Vam qüestionar que el 45% de les seves pàgines fossin publicitàries, majoritàriament de grans empreses multinacionals:

Exemples d’insercions publicitàries comercials i de grans empreses al Diari L’H, mitjà públic.

Vam qüestionar que no es signessin les informacions, per part dels professionals del propi mitjà de comunicació.

Per tot plegat, vam instar que el Diari L’H es defineixi com a butlletí municipal o com a diari imprès públic i independent, amb mecanismes de protecció de la seva redacció.

Per tant, les nostres propostes serien:

  • Si fos un butlletí, el seu cost, elaboració i autoria pública passaria al Gabinet de Premsa  o al Servei de Comunicació de l’Ajuntament i que fos específicament un recull de notícies d’interès de la gestió i dels serveis municipals (inauguració d’equipaments, obertura de terminis de subvencions per a entitats, obres, agenda d’esdeveniments, adreces i telèfons d’interès, ordenances aprovades, etc… ) i és clar, sense cabuda per a la publicitat comercial.
  • Si fos un diari públic independent, l’elaboració i criteri editorial hauria de recaure sobre la redacció dels mitjans públics i serien exigibles criteris deontològics i de professionalitat.

Ara mateix, ni una cosa ni l’altra.

 L’arxiu d’imatges i vídeos és propietat de les veïnes

El patrimoni públic no són només els edificis. L’arxiu dels mitjans públics de l’Hospitalet que conté 34.000 notícies de text, 22.000 vídeos i milers d’imatges i fotografies, és patrimoni de totes les veïnes de la ciutat. És la nostra memòria gràfica dels últims anys/dècades. Aquesta afirmació, per nosaltres irrefutable, ens feia proposar sistemes d’accés públic a la informació i mecanismes que facilitessin a les veïnes la sol·licitud i recepció de vídeos i imatges. Però de seguida van aparèixer tot tipus d’impediments legals, sobre la seva propietat intel·lectual. Tanmateix, el compromís assolit va ser el d’estudiar com es podria possibilitar aquesta proposta.

Organigrama laboral amb excessius llocs de direcció i/o coordinació

Vam criticar l’organigrama proposat dins del nou Contracte Programa:

Des del grup municipal i la nostra Consellera al consell específic, s’ha fet pública la crítica a un organigrama que considerem inflat de càrrecs de responsabilitat i que duplica o fins i tot triplica funcions.

Per altra banda, també vam recordar com d’estrany resulta que els mitjans públics no comptin amb cap professional amb un perfil de fotografia, edició fotogràfica i/o disseny web, dins d’aquest organigrama. Cobrint aquest perfil professional de provisió de fotografies al Diari L’H actualment, amb un curiós contracte comercial.

Nova web multiplataforma

La web i les seves xifres de visites, no es corresponen amb una ciutat de 260.000 habitants, essent aquest moltes vegades l’únic mitjà que cobreix determinades informacions locals. Parlem d’una mitjana de 1.108 visites diàries durant l’any 2017.

Vam demanar una revisió completa de l’arquitectura web, de la seva interactivitat, llenguatge web, accessibilitat i dinamització, un nou disseny amb criteris editorials i gràfics, a banda d’un increment de les cobertures i producció de notícies (que en teoria el nou Contracte Programa contemplaria).

Ràdio L’H

La ràdio pública de l’Hospitalet de Llobregat es va tancar l’any 2011. Des de llavors, l’antena FM resta cancel·lada. Per aquest motiu, emprendre de nou la sol·licitud de llicències i disposar de l’antena física, és tot un repte que comportaria importants despeses. Amb aquests condicionaments, la nova etapa dels mitjans de comunicació públics de l’Hospitalet, contempla recuperar la programació radiofònica, amb una graella de programació on l’esport seria una de les apostes clau. Però, resta pendent encara concretar quin serà el canal per emetre aquesta ràdio. És a dir, si es farà emissió en directe online, via TDT, via app o mitjançant podcasts enllaçats a la web.

Defensa dels drets de les treballadores

Reivindiquem unes contractacions dignes i un marc laboral amb equilibri entre remuneracions i tasques. Hem expressat preocupació per les noves contractacions i els drets i condicions laborals, en comparació amb les persones més veteranes als mitjans. La nostra principal crítica és constatar que no s’ha modificat el fet que 3 persones, contractades als mitjans de comunicació públics, no estiguin treballant als propis mitjans, sinó que es trobin prestant serveis directament per a l’Ajuntament, a diferents àrees i no directament a comunicació. Una situació irregular dins del marc dels RRHH que encara avui es manté, sense cap proposta de solució, per part dels responsables municipals.

Escena d’un rodatge de la TV L’H. Foto: La Farga

D’altra banda, valorem positivament que el nou Contracte Programa reculli la redacció d’un Estatut del Professional, consensuat amb la representació sindical de la plantilla i que confiem es pugui constituir com un marc de drets laborals, deontològics i professionals, de les persones contractades als mitjans públics.

Veïnes creant contingut amb els recursos dels mitjans públics

El funcionament i manteniment dels mitjans de comunicació de l’Hospitalet amb finançament públic, converteix les seves dotacions en equipaments municipals i per tant, demanem l’obertura dels seus recursos a les veïnes de la ciutat. A la CUP – Poble Actiu, compartint la filosofia que va defensar el Conseller del grup municipal Canviem L’H, el periodista Bertran Cazorla: treballar per un model de mitjans comunitaris que puguin ser les eines perquè siguin les mateixes veïnes, no només les que protagonitzin les notícies i entrevistes dins de la programació convencional d’informació a tots els canals, i/o els programes d’entreteniment de la tv, sinó que les entitats o grups de veïnes, de totes les edats i amb diferents interessos, siguin qui imagini, elabori i protagonitzi els seus propis espais de comunicació audiovisual i/o digital. Aprofitant, tant les instal·lacions de Torre Barrina, com l’acompanyament directe dels periodistes dels mitjans públics i les seves instal·lacions (col·laboració també amb centres educatius, associacions, etc).

Aquesta última qüestió ha quedat recollida breument, però considerem important la seva menció com a horitzó i porta oberta a col·laboracions pilot que puguin generar noves dinàmiques entre els professionals dels mitjans i les veïnes de l’Hospitalet.