Al pròxim Ple municipal, el 26 de març de 2019, presentem una moció conjunta amb ERC i CiU en suport i solidaritat amb dues veïnes de l’Hospitalet de Llobregat, encausades per assistir a una manifestació el passat 25 de març de 2018.

Aquesta moció, vol ser un altaveu més, per a un cas totalment injust al qual, la fiscalia demana unes penes totalment desproporcionades, d’un total de 8 anys de presó, per uns càrrecs que només es sustenten en el testimoni d’un operatiu de la guàrdia urbana de Barcelona.  Als últims mesos, s’ha constituït un grup de suport social i veïnal i s’ha creat una web on poder ampliar tota la informació sobre aquest cas de repressió judicial i política.

A continuació, compartim el literal de la moció conjunta que es presenta:

MOCIÓ DE SUPORT I SOLIDARITAT AMB LES VEÏNES ENCAUSADES DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Atès que a dues veïnes de l’Hospitalet de Llobregat se’ls hi demanen fins a 8 anys de presó  (2 i 6 respectivament) per haver participat d’una manifestació el passat 25 de març a Barcelona.

Atès que l’única prova que hi ha a hores d’ara, és la declaració d’un operatiu de la Guàrdia Urbana de paisà que participava en tasques de contravigilància, al servei de la Delegació del Govern Espanyol, sota el comandament màxim de l’Enric Millo i amb el context d’excepcionalitat jurídica i política imposat per l’aplicació forçosa de l’article 155 de la Constitució Espanyola.

Atès que en aquella manifestació hi va haver més d’un centenar de ferits i càrregues policials del cos de Mossos d’Esquadra.

Atès que la instrucció es tanca en només 9 dies, sense cap investigació per contrastar la versió de l’operatiu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, més enllà de citar a declarar a les imputades, que es van acollir al dret a no declarar.

Atès que la Fiscalia els ha acusat de càrrec d’atemptat a l’autoritat, càrrecs que fins aquell moment no apareixien enlloc, i demana penes totalment desproporcionades, en relació als fets dels quals se’ls acusa.

Atès que, davant aquest escenari jurídic, s’ha desestimat el recurs dels advocats defensors sobre aquesta vulneració de la legítima defensa de les dues veïnes de l’Hospitalet encausades.

Atès que, mentre les dues veïnes declaraven el passat mes de març 2018, la Polícia Nacional ocupava la comissaria dels Mossos d’Esquadra de l’Hospitalet, amb l’única finalitat d’enregistrar fotogràficament les veïnes que s’hi solidaritzaven al carrer.

Atès que s’ha creat un grup de suport social i veïnal a l’Hospitalet de Llobregat, en solidaritat amb aquest encausament judicial, per considerar-lo totalment discrecional, no ajustat a la realitat dels fets i amb una petició de penes per part de Fiscalia totalment desproporcionades. I havent estat arxivades, a més a més, gairebé la totalitat d’atestats i causes obertes relatives al passat 25 de març 2018.

Essent Laia i Lluís dues veïnes de l’Hospitalet de Llobregat, amb responsabilitats familiars i menors al seu càrrec, i essent també dues veïnes fortament arrelades al municipi, degut a la seva participació durant anys a tota mena de col·lectius i d’activitats d’índole veïnal, social, educatives, en defensa dels drets humans, del patrimoni, etc.

Atès que és un deure polític dels grups amb representació institucional la defensa dels drets fonamentals, com són el dret a la manifestació, a la lliure expressió política, així com fer d’altaveu de situacions considerades injustes.

Per tots aquests motius, i donant resposta a la petició del Grup de Suport Laia i Lluís, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta dels grups municipals ERC, CiU-PdCAT i CUP-Poble Actiu, acorda:

PRIMER.- Expressar la solidaritat de l’Ajuntament de l’Hospitalet, amb Laia i Lluís, com a veïnes del municipi, així com recolzar la feina del seu grup de suport, que reclama la seva absolució, davant el procés judicial que estan vivint.

SEGON.- Donar suport a les possibles accions, esdeveniments, campanyes de solidaritat i en suport a les dues veïnes de l’Hospitalet encausades, facilitant la celebració i comunicació d’esdeveniments públics i la visibilització de la seva causa entre el veïnat de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.

TERCER.- Instar a la Fiscalia a estudiar de nou el cas i a arxivar la seva denúncia, retirant per tant tota petició de penes per a les dues persones afectades.

QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció al jutjat i a la fiscalia que porta el cas, a Alerta Solidària, al col·legi d’advocats, a la FAV L’H (Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet de Llobregat), a Amnistia Internacional Catalunya, a Arrels advocats, al Centre per la defensa dels drets humans Irídia i al Grup de Suport de Laia i Lluís.